Javni poziv za imenovanje dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije (Rok: 02.07.2012.)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE  objavljuje
 
J A V N I  P O Z I V


 
za imenovanje dijela članova Upravnog vijeća
Hrvatske izvještajne novinske agencije
 

1. Na temelju članka 12. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji („Narodne novine“, broj 96/2001), Vlada Republike Hrvatske objavljuje Javni poziv radi prikupljanja prijava kandidata za imenovanje dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije, i to: jednog člana iz reda stručnjaka za medije te tri člana iz reda ekonomsko-financijskih, pravnih i informatičkih stručnjaka.

Za člana Upravnog vijeća Hine ne može se imenovati državni dužnosnik, osoba koja obnaša neku dužnost u tijelima političke stranke, ni osoba koja je u radnom odnosu ili obavlja bilo koje druge poslove u konkurentskim tvrtkama zbog kojih bi moglo doći do sukoba interesa.

Mandat člana Upravnog vijeća je četiri godine.

2. Na temelju prispjelih prijava na ovaj Javni poziv, Vlada Republike Hrvatske predložit će Hrvatskom saboru imenovanje četiri člana Upravnog vijeća Hine.

3. Prijave, uz koje je obvezno priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog poziva, podnose se u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva, na sljedeću adresu:

Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
10 000 Zagreb,


s naznakom: „Prijava kandidata za člana Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije“.