Javni poziv za dodjelu stimulacija za najbolja ostvarenja na području romanesknog stvaralaštva za 2011. godinu (Rok: 23.06.2012.)

Ministarstvo kulture na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90., 27/93. i 38/09) i članka 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 137/08, 57/09 i 62/09), a u svrhu poticanja i promicanja hrvatskog romanesknog stvaralaštva objavljuje


 
Javni poziv za
dodjelu stimulacija za najbolja ostvarenja na području romanesknog stvaralaštva za 2011. godinu

 

I.
Na ovaj Poziv mogu se prijaviti autori, izdavači te druge fizičke i pravne osobe s prijedlogom romana, čije je prvo izdanje objavljeno na hrvatskom jeziku kod izdavača registriranih u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1. siječnja 2011. godine do 31. prosinca 2011. godine. Svaki predlagatelj može prijaviti na Javni poziv neograničen broj romana neovisno o njihovoj tematici. Romani se prijavljuju pod punim imenom i prezimenom autora.
 
II.
Prijavljene romane ocijenit će posebno formirano Stručno povjerenstvo, koje imenuje ministrica kulture, rukovodeći se najvišim umjetničkim kriterijima i standardima struke te uputiti prijedlog ministrici kulture koja će donijeti odluku o stimulaciji.
 
III.
Dodjeljuje se deset stimulacija. Stimulacija se sastoji od novčanog iznosa od 15.000,00 kn neto po romanu koji se dodjeljuje autoru odabranog romana.
 
IV.
Romani, koji se prijavljuju na Javni poziv, dostavljaju se u 5 primjeraka  Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2 s napomenom: Za dodjelu stimulacija za najbolja ostvarenja na području romanesknog stvaralaštva za 2011. godinu. Uz prijedlog treba obvezno dostaviti sljedeće podatke: ime i prezime, adresu, email adresu i broj telefona predlagatelja.
 
V.
Ministarstvo ne preuzima obvezu vraćanja zaprimljenih primjeraka romana pristiglih na Javni poziv.
 
VI.
Rok za podnošenje prijava na ovaj Poziv otvoren je 30 dana od dana objave na mrežnim stranicama Ministarstva. Rezultati će također biti objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva.