Javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu (Rok: 14.12.2012.)

Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb objavljuje

JAVNI POZIV
 
 
Za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na
Venecijanskom bijenalu – 55. Međunarodnoj izložbi vizualne umjetnosti
 

 
Uvod
 
Ovogodišnji Venecijanski bijenale - 55. Međunarodna izložba vizualne umjetnosti (55. Esposizione Internazionale d’Arte) održat će se od 1.06. do 24.11.2013., pod ravnanjem talijanskog kritičara i kustosa Massimilliana Gionia. Glavna tema Bijenala je Enciklopedijska Palača -  Il Palazzo Enciclopedico.
Na web-stranicama Bijenala nalaze se tematski tekstovi koji definiraju ovogodišnji okvir izložbe. http://www.labiennale.org/en/art/news/25-10.html
 
Kako bi Hrvatska dobila što kvalitetniju prezentaciju, Ministarstvo kulture ovim putem raspisuje javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa.
 
 
Osnovni uvjeti kandidature
 
Kandidaturu za povjerenika mogu istaknuti hrvatski državljani, koji imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz umjetničkog ili humanističkog područja, te umjetnici koji imaju potvrde strukovnih udruga verificiranih od strane Ministarstva kulture, sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09 i 63/11). Kandidature mogu biti istaknute isključivo u vlastito ime.
 
Kandidatura treba sadržavati prijedlog koncepcije izložbe. Također, nužno je objasniti i povezanost prijedloga s ovogodišnjim tematskim okvirom Bijenala.
 
Detaljan tehnički opis izložbenog prostora bit će dostupan naknadno.
 
Potrebna dokumentacija za kandidiranje projekta
 
- Životopis
- Preslika diplome ili potvrda strukovne udruge
- Pismo motivacije - do 2 kartice teksta
- Opis prijedloga koji sadrži – do 10 kartica teksta + vizualna dokumentacija
 
 
            a.         Opis koncepta
            b.         Odnos predloženog koncepta i teme ovogodišnjeg Bijenala
            c.         Opis građe - umjetničkih koncepata - kojima se prijedlog koristi
            d.         Suglasnost svih uključenih autora iz projekata / koncepata
            e.         Osnovni tehnički parametri (multimedija, instalacija, gradnja, transport)
            f.          Vizualna dokumentacija – po želji kandidata
            g.         Procjena produkcijskih troškova nastupa po sljedećim stavkama:
                        - autorski honorari
                        - troškovi povjerenika i suradnika(putni, smještaj, telefoni itd.)
                        - produkcija izložbe
                        - ekspertne usluge (informatika, multimedija)
                        - transport, montaža, demontaža
                        - tiskani materijali
                        - PR materijali
 
Kandidature se predaju u pisanom obliku, preporučenom poštom ili izravno u pisarnici Ministarstva kulture. Ukoliko se šalju preporučenom poštom, kandidati su o predanoj kandidaturi obvezni obavijestiti Ministarstvo kulture putem elektronske pošte na mail adresu (snjezana.pole@min-kulture.hr)  ili faksom (01/48 66 586).
 
 
Kandidature s nepotpunom dokumentacijom kao i onom koja nije stigla do navedenog roka neće biti razmatrane.
 
 
Rokovi kandidature
 
  • Javni poziv otvoren je objavom  u javnim glasilima i na web stranicama Ministarstva kulture od 19.11.2012.
  • Postavljanje pitanja raspisivaču javnog poziva moguće je do 23.11.2012., u pisanoj formi, putem elektronske pošte na mail adresu snjezana.pole@min-kulture.hr  ili putem preporučene pošte na adresu Ministarstvo kulture, Runjaninova 2, Zagreb.
  • Odgovori ocjenjivačkog suda objavit će se 28.11.2012. na web stranicama Ministarstva kulture.
  • Rok predaje kandidature je 14.12.2012.
  • Objava rezultata 21.12.2012. na web stranicama Ministarstva kulture https://www.min-kulture.hr/
 
 
Ocjenjivački sud i odluka
 
O kandidaturi za povjerenika hrvatskog nastupa odlučit će, vrednovanjem cjelovite istaknute kandidature, ocjenjivački sud u sastavu:
 
Boris Greiner
Ivana Mance, Institut za povijest umjetnosti
Sabina Salamon, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka
Berislav Šipuš, predstavnik Ministarstva kulture
Zlatko Uzelac, predstavnik Ministarstva kulture
 
 
Donesena odluka bit će konačna i obvezujuća. Protokol postupka selekcije - pismena obrazloženja ocjena i kriterija izbora selektora hrvatskog nastupa bit će objavljeni uz rezultate javnog poziva. Nakon donesene odluke o izboru povjerenika, Ministarstvo kulture će provesti pregovarački postupak za sklapanje posebnog ugovora između povjerenika i organizatora izložbe.
 
 


 
 >>>  Izvješće Ocjenjivačkog suda za izbor povjerenika za 55. Venecijanski bijenale