Javni poziv za potporu izdavanju knjiga u 2013. godini (Rok:15.12.2012. )

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 47/90, 27/93, 38/09) i članka 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 69/12) objavljuje
 
Javni poziv za potporu izdavanju knjiga u 2013. godini
 
1.
Ministarstvo kulture dodjeljivat će potporu izdavanju knjiga i to za:
  • djela domaće književnosti i publicistike,
  • prijevode djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća,
  • sabrana, odabrana i kritička izdanja - djela hrvatskih autora.
Potpora izdavanju knjiga dodjeljivat će se autorskim pjesničkim, proznim i književno-esejističkim djelima kao i onima za čije je objavljivanje potrebno osigurati sredstva za istraživački, književno-povijesni ili osobito zahtjevan prevodilački rad.
Potpora će se dodjeljivati za jednogodišnje programe i opsežne trogodišnje izdavačke projekte.
 
2.
Prijava na Javni poziv treba sadržavati:
  • prijavnicu,
  • podatke o knjizi – opis rukopisa (tematika i struktura djela),
  • podatke o autoru, prevoditelju te priređivaču i/ili uredniku,
  • dokaz o pravu objavljivanja (kopija potpisanog izdavačkog ugovora, u slučaju prijevoda – kopija potpisanog ugovora s prevoditeljem, s navedenim iznosima),
  • za trogodišnje projekte: detaljno razrađen, po fazama/godinama, programski i financijski plan,
  • okvirnu stratešku i financijsku projekciju prijavitelja,
  • programsko i financijsko izvješće o radu u 2010. i 2011. godini.
.
Razmatrat će se isključivo one prijave koje sadrže sve podatke navedene u Javnom pozivu.
 
3.
Pravo podnošenja prijava na Javni poziv imaju pravne osobe registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj.
4.
Inozemni se izdavači mogu natjecati za potporu objavljivanju djela hrvatskih autora u prijevodu na strane jezike.
 
5.
Prijavnice se mogu naći na internetskoj adresi www.min-kulture.hr. Razmatrat će se samo one prijave za koje je ispravno ispunjena on line prijavnica.
Ispisane prijavnice sa svom traženom dokumentacijom moraju se poslati poštom ili osobno predati u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2.
 
6.
Prijave na ovaj Javni poziv primaju se do 15. prosinca 2012. godine.
 
7.
U okviru programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u 2013. godini bit će posebno raspisani natječaji za otkup knjiga za narodne knjižnice, za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva te za dodjelu stimulacija autorima za najbolja ostvarenja književnog stvaralaštva u protekloj godini.