Javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 13. Međunarodnoj izložbi arhitekture

Ministarstvo kulture, koje zastupa ministrica prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić, u suradnji s
Udruženjem hrvatskih arhitekata, koje  zastupa predsjednik Hrvoje Hrabak, objavljuju

 
 
JAVNI POZIV
 
Za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 13. Međunarodnoj izložbi arhitekture
 


 
Uvod
 
Ovogodišnji Venecijanski bijenale - 13. Međunarodna izložba arhitekture (13. Mostra Internazionale di Architettura) održat će se od 29.08. do 25.11. 2012., pod ravnanjem arhitekta Davida Chipperfielda. Glavna tema ovogodišnjeg Bijenala arhitekture je 'Common ground' (Zajednička osnova) i bavi se univerzalnim promišljanjem kompleksne kulturne, komunikacijske i fizičke uvjetovanosti arhitekture. U prilogu ovog poziva, kao i na web-stranicama Bijenala nalaze se tematski tekstovi koji definiraju ovogodišnji okvir izložbe.
 
Hrvatska će sudjelovati na Bijenalu izložbom  u prostorima Arsenala, čiji su osnovni pokazatelji dio ovog raspisa - pozicija, tlocrt i fotografije. Kako bi Hrvatska dobila najkvalitetniju moguću prezentaciju, Ministarstvo kulture u suradnji s Udruženjem hrvatskih arhitekata ovim putem raspisuje javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa.
 
 
Osnovni uvjeti kandidature
 
Kandidaturu za povjerenika mogu istaknuti svi hrvatski državljani, koji imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu iz područja arhitekture sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.), odnosno osobe koje imaju odgovarajuće akademske i stručne nazive drugih visokoškolskih sustava. Kandidature mogu biti istaknute isključivo u vlastito ime.
 
Kandidatura treba sadržavati prijedlog koncepcije izložbe kao i njenog postava, uz osnovne parametre prilagodbe zadanom prostoru. Također, nužno je objasniti i povezanost prijedloga s ovogodišnjim tematskim okvirom Bijenala.
 
Radi kratkog vremenskog roka, prednost će imati kandidature koje se u konceptu oslanjaju na već postojeću građu - bar djelomično realizirane ili valorizirane umjetničke / arhitektonske koncepte ili promišljanja.
 
 
Sadržaj kandidature
 
- Životopis
- Pismo motivacije - do 2 kartice teksta
- Opis prijedloga koji sadrži – do 10 kartica teksta + grafički prilozi (1- 5 formata A4 ili A3)
 
         a.    Opis koncepta
         b.    Odnos predloženog koncepta i teme ovogodišnjeg Bijenala
         c.    Opis građe - umjetničkih koncepata - kojima se prijedlog koristi, a već su dosad prikazani, realizirani ili valorizirani, s referencama (samo u slučaju da se prijedlog oslanja na već postojeću građu)
         d.    Suglasnost svih uključenih autora iz projekata / koncepata pod c. 
         e.    Osnovni tehnički parametri (multimedija, instalacija, gradnja, transport)
         f.     Grafički prilozi – po želji kandidata, a obavezno minimalno jedan prilog koji uključuje osnovnu dispoziciju primijenjenu na tlocrt prostora
         g.    Procjena produkcijskih troškova nastupa po sljedećim stavkama:
                               - autorski honorari
                               - troškovi selektora i asistenata (putni, smještaj, telefoni itd.)
                               - produkcija eksponata
                               - ekspertne usluge (informatika, multimedija)
                               - transport, montaža, demontaža
                               - katalog
                               - PR materijali
 
Kandidature se predaju u pisanom obliku, preporučenom poštom ili izravno u pisarnici Ministarstva kulture. Ukoliko se šalju poštom, kandidati su obvezni obavijestiti Ministarstvo kulture o predanoj kandidaturi elektronskom poštom (lidija.deveric@min-kulture.hr)  ili faksom (01 4866 380).
 
Kandidature s nepotpunom dokumentacijom kao i onom koja nije stigla do navedenog roka neće biti razmatrane.
 
 
Rokovi kandidature
 
  • Objava javnog poziva u javnim glasilima i na webu Udruženja hrvatskih arhitekata 2. ožujka 2012.
  • Postavljanje pitanja raspisivaču javnog poziva do 5. ožujka 2012., u pisanoj formi, elektronskom poštom programi@uha.hr ili preporučenom poštom na adresu Udruženja hrvatskih arhitekata, Trg bana J.Jelačića 3/1,  koja mora stići do kraja radnog dana (16h) ovog roka
  • Odgovori ocjenjivačkog suda objavit će se 9. ožujka 2012. na web stranicama Udruženje hrvatskih arhitekata
  • Rok predaje kandidature je 16. ožujak 2012., do 16 sati u pisarnici Ministarstva kulture ili do 20 sati poštom (radovi moraju pristići u Ministarstvo kulture najkasnije do 19. ožujka 2012.)
  • Objava rezultata 23. ožujka 2012. na web stranicama Ministarstva kulture https://www.min-kulture.hr/ i Udruženja hrvatskih arhitekata http://www.uha.hr/index.php
 
 
Ocjenjivački sud i odluka
 
O kandidaturi za povjerenika hrvatskog nastupa odlučit će, vrednovanjem cjelovite istaknute kandidature, ocjenjivački sud u sastavu:
 
- Krešimir Rogina, predstavnik Udruženja hrvatskih arhitekata
- Silvio Bašić, predstavnik Udruženja hrvatskih arhitekata
- Lea Pelivan, predstavnica Udruženja hrvatskih arhitekata
- Berislav Šipuš, predstavnik Ministarstva kulture
- Zlatko Uzelac, predstavnik Ministarstva kulture
 
Donesena odluka bit će konačna i obvezujuća. Protokol postupka selekcije - pismena obrazloženja ocjena i kriterija izbora selektora hrvatskog nastupa bit će objavljeni uz rezultate javnog poziva. Nakon donesene odluke o izboru povjerenika, Ministarstvo kulture će provesti pregovarački postupak za sklapanje posebnog ugovora između povjerenika i organizatora izložbe.
 
 
Podloge za javni poziv
 
Podloge su dostupne na web stranicama Udruženja hrvatskih arhitekata (www.uha.hr), bez naknade ili dodatne prijave. U podlogama se nalaze prijavni obrazac, službeni materijali Bijenala (na engleskom), tlocrt i fotografije prostora u Arsenalu.