Natječaj za dodjelu „Nagrade Vicko Andrić“ za 2011. godinu (Rok: 09.07.2012.)

Na temelju odredbe točke 5. Odluke o „Nagradi Vicko Andrić“ (NN 82/05) Odbor za dodjelu „ Nagrade Vicko Andrić „ raspisuje


Natječaj za dodjelu „Nagrade Vicko Andrić“ za 2011. godinu


 
 1. „Nagrada Vicko Andrić“ dodjeljuje se za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine u Republici Hrvatskoj i to za postignuća u:

-         konzervatorsko-restauratorskim radovima na očuvanju kulturne baštine
-         istraživanju i dokumentiranju kulturnih dobara
-         razvoju konzervatorske i konzervatorsko-restauratorske struke i unapređenju sustava zaštite kulturne baštine
-         očuvanju i obogaćenju ukupnog fundusa kulturne baštine Republike Hrvatske.
 
2. Nagrada se dodjeljuje kao:


2.1. godišnja nagrada pojedincima koji su državljani Republike Hrvatske, te pravnim osobama za njihov izvanredan doprinos u zaštiti kulturne baštine koji su ostvarili tijekom protekle godine (2011.)

2.2. nagrada za životno djelo istaknutim pojedincima koji su svojim izvanrednim doprinosom i radom na zaštiti kulturne baštine obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji rad čini
zaokruženu cjelinu, a njihova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.
 

Prijedloge za dodjelu „Nagrade Vicko Andrić“ mogu podnijeti građani, udruge građana, ustanove, trgovačka društva, tijela državne vlasti, tijela lokalne i regionalne samouprave, vjerske zajednice i druge osobe.

Prijedlog za svakog kandidata treba sadržavati:

 1.      tijek i opis ostvarenja s popratnim slikovnim materijalom zbog kojeg se kandidata predlaže
2.      obrazloženje s popisom radova i životopisom  kandidata predloženog za Nagradu za životno djelo.


Prijedlozi se primaju do 9. srpnja 2012. na adresu:


Ministarstvo kulture,
Odbor „Nagrade Vicko Andrić“ ,
Runjaninova 2,
10000 Zagreb
ODBOR „ NAGRADE VICKO ANDRIĆ “