Javni natječaj za vizualni identitet Zaklade „Kultura nova“ (Rok: 15.06.2012.)

Zaklada „Kultura nova“ poziva sve dizajnere (autore i grupe autora) iz RH da ponude svoja rješenja za vizualni identitet Zaklade „Kultura nova“. Rok za predaju radova je 15. lipanj 2012. u 15 sati. 

 
 
Opći uvjeti.pdf

Prijavnica.pdf


 
Zakladu „Kultura nova“ osnovala je Republika Hrvatska posebnim zakonom usvojenim u Hrvatskom saboru 15. srpnja 2011. godine („Narodne novine“ 90/11) kao javnu zakladu sa osnovnom svrhom promicanja i razvoja civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti.
 
Zaklada „Kultura nova“ pruža stručnu i financijsku potporu programima organizacija civilnog društva u kulturi koji: potiču razvoj produkcijskih i organizacijskih kapaciteta nositelja programa; podižu razinu profesionalnog djelovanja putem neformalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja; potiču uspostavljanje međusektorske suradnje; pospješuju programsko umrežavanje i suradnju na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini; potiču umjetničko stvaralaštvo i kulturno djelovanje mladih; potiču i druge programe usmjerene ostvarivanju svrhe Zaklade. Zaklada provodi i vlastite programe iz navedenih područja.
 
Zaklada se financira iz dijela prihoda od igara na sreću i nagradnih igara sukladno Zakonu o igrama na sreću te Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele dijela prihoda od igara na sreću te iz osnovne imovine, prihoda od osnovne imovine, donacija i ostalih prihoda sukladno zakonu.
 
Svrha Natječaja je dobivanje kvalitetnog, komunikativnog i stručno projektiranog vizualnog identiteta Zaklade „Kultura nova“ koji može biti jednostavno primjenjiv u raznorodnim aplikacijama.
 
Fokus Natječaja je razvoj vizualnog identiteta temeljenog na inovativnoj, istraživačkoj i stvaralački izazovnoj koncepciji i estetici. Rad treba zastupati otvorenost, razvoj i procesualnost te slijedeći kreativne standarde optimizirati troškove same realizacije, odnosno voditi se načelima i rješenjima grafičke dizajnerske prakse koja je vezana uz hrvatske organizacije civilnog društva u području suvremene kulture i umjetnosti. Zaklada „Kultura nova“ otvorena je za radove koji su ekološki i socijalno osviješteni. Ocjenjivački sud će odabrati najbolji rad na temelju sljedećih kriterija:
 • razvijenost koncepta – stupanj promišljenosti natječajnog rada;
 • stupanj kreativnosti;
 • tehnološka izvedivost – predložen natječajni rad treba biti izvediv poznatim i uobičajenim metodama i postupcima, sa standardnom tehničkom opremom koja se može naći na tržištu;
 • estetika – u kojoj mjeri vizualna komponenta natječajnog rada doprinosi samoj ideji Zaklade;
 • ekološki aspekti – prednost se daje natječajnim radovima koji promoviraju te doprinose razvijanju svijesti o zaštiti okoliša.  
 
 
 
Osim prezentacije osnovnih elemenata vizualnog identiteta natječajni radovi moraju prezentirati i praktičnu primjenu u sljedećim kategorijama:
 • promotivni materijali korisnika potpora Zaklade (plakati, flyeri, programske knjižice, katalozi, publikacije, web stranice itd) – minimalno tri kategorije;
 • pečat, natpisna ploča Zaklade, memorandum, posjetnice;
 • aplikacija na web stranicu.
 
Sudionici Natječaja dužni su dostaviti:
 • kratko obrazloženje autorskog pristupa-koncepta natječajnog rada (do 1800 znakova);
 • prezentaciju natječajnog rada u elektroničkom formatu (.pdf formatu ne većem od 5 MB) na CD-u;
 • ispis prezentacije natječajnog rada na A3 formatu (najviše 20 listova prezentacije).
 
Natjecatelji uz rad prilažu popunjenu i potpisanu prijavnicu u nepotpisanoj i neoznačenoj  zatvorenoj omotnici. Prijavnica je dio natječajne dokumentacije (Prijavnica.pdf). Svakom natječajnom radu i pripadajućoj omotnici dodjeljuje se šifra pod kojom se rad vodi tijekom rada Ocjenjivačkog suda.
 
Nepotpune prijave neće biti razmatrane.  
  
Od radova pristiglih na Natječaj Ocjenjivački sud će odabrati tri rada koja će biti nagrađena, pri čemu zadržava pravo:
 • ne razmatrati radove koji ne zadovolje formalne uvjete Natječaja;
 • ne dodijeliti niti jednu nagradu u slučaju nedovoljne kvalitete pristiglih radova;
 • ne dodijeliti sve nagrade u slučaju nedovoljne kvalitete pristiglih radova;
 • u slučaju pristizanja većeg broja kvalitetnih radova, dodatno dodijeliti pohvale Ocjenjivačkog suda, koje ne nose novčane nagrade.
 
Prvonagrađenom radu će biti ponuđena suradnja na daljnjoj projektnoj realizaciji, a odnos Autora i Naručitelja će biti reguliran ugovorom. Naručitelj zadržava pravo pregovaranja o načinima i uvjetima projektne realizacije i odustajanja od realizacije u slučaju složenosti tehničke izvedbe ili previsoke cijene. Naručitelj ostavlja otvorenu mogućnost realizaciju ponuditi i drugim nagrađenim radovima te pristiglim natječajnim radovima.
 
Ocjenjivački sud se sastoji od 3 člana:
 1. Dejan Dragosavac Ruta / HDD
 2. Dea Vidović / Zaklada „Kultura nova“
 3. Emina Višnić / Zaklada „Kultura nova“
 
U slučaju spriječenosti ili odustajanja nekog od članova Ocjenjivačkog suda, bit će imenovan zamjenski član.
 
Rok
Svi natječajni radovi moraju biti primljeni do petka, 15. lipnja 2012. u 15 sati. Sudionici Natječaja svoje radove trebaju poštom dostaviti na sljedeću adresu:
Zaklada „Kultura nova“
Savska cesta 41/8, p.p. 11
10 000 Zagreb
S naznakom „Prijava na Natječaj za vizualni identitet Zaklade 'Kultura nova'“
Sudionici
Natječaj je otvoren svim dizajnerima (autorima i grupama autora) iz RH.
Svaki autor/grupa autora može prijaviti neograničen broj rješenja.
Natječaj je anoniman i u radu Ocjenjivačkog suda svi radovi sudjeluju isključivo pod šifrom.
 
Nagrade
Ocjenjivački sud dodijelit će tri novčane nagrade:
 1. nagrada 15.000,00 kn
 2. nagrada 10.000,00 kn
 3. nagrada 5.000,00 kn
 
Osim navedenih nagrada Ocjenjivački sud može dodijeliti i pohvale žirija koje ne nose novčanu nagradu.
 
Postavljanje pitanja
Pitanja vezana uz propozicije Natječaja mogu se postavljati isključivo putem e-adrese natjecaj@kulturanova.hr do ponedjeljka, 11. lipnja 2012.
 
Objava rezultata Natječaja
Ocjenjivački sud završit će s radom do srijede, 20. lipnja 2012. i objaviti rezultate Natječaja najkasnije do utorka, 26. lipnja 2012.
 
Natječaj provodi Zaklada „Kultura nova“.