Međunarodna kulturna suradnja - 2. natječajni rok (pregled sa stanjem 27.05.2019.)


Odobreni programi - Međunarodna kulturna suradnja (2. natječajni rok)  .pdf /  .xls  (pregled sa stanjem 27.05.2019.)   
 

Kulturno vijeće za međunarodnu kulturnu suradnju (dalje: Kulturno vijeće) razmatralo je ukupno 540 programa koliko ih je bilo prijavljeno na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. Predlagatelji su potraživali od Ministarstva kulture  11.235.944,54 kn. Prijavljeni su programi prema potprogramskoj djelatnosti podijeljeni kako slijedi: programa iz područja arhiva, glazbeno-scenske djelatnosti, Godina kulture i turizma između Hrvatske i Kine, programa iz područja interdisciplinarne djelatnosti, programa iz područja izvedbenih umjetnosti, programa iz područja knjiženosti, programa iz područja knjižnica, programa iz područja kulturne baštine, programa iz područja kulturno-umjetničkog amaterizma, programa iz područja međunarodnih nevladinih organizacija, programa iz područja muzeja i galerija, programa iz područja novih medija, programa iz područja rezidencija te  programa iz područja vizualnih umjetnosti.

Prijedloge za programe međunarodne kulturne suradnje donijelo je Kulturno vijeće u sljedećem sastavu: Goranka Horjan, predsjednica, Vlasta Gracin, Ante Knešaurek, Petra Ljevak i Željka Turčinović.

Po završetku cijelog postupka vrednovanja u Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu uvršten je 361 program s proračunom od 4.307.717,44 kuna i to 2 programa iz područja arhiva, 1 EU projekt, 2 glazbeno-scenske djelatnosti, 1 Godina kulture i turizma između Hrvatske i Kine, 16 programa iz područja interdisciplinarne djelatnosti, 110 programa iz područja izvedbenih umjetnosti, 26 programa iz područja knjiženosti, 6 programa iz područja knjižnica, 21 program iz područja kulturne baštine, 89 programa iz područja kulturno-umjetničkog amaterizma, 4 programa iz područja međunarodnih nevladinih organizacija, 25 programa iz područja muzeja i galerija, 1 program iz područja novih medija, 16 programa iz područja rezidencija te 41 programa iz područja vizualnih umjetnosti.

Stručno mišljenje Kulturnoga vijeća o sufinanciranju programa uvjetovano je propozicijama Poziva, Poslovnikom o radu Kulturnoga vijeća za međunarodnu kulturnu suradnju te temeljnim kriterijima prema Pravilniku o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (čl. 7.), a u skladu sa specifičnim programskim nadležnostima Kulturnoga vijeća.

Pri ocjenjivanju programa Vijeće je dalo prednost onim programima koji su pored procijenjene javne potrebe u kulturi i kvalitete prijavljenog programa imali i detaljno razrađene sve elemente programa te objektivne i realne troškovnike.  Vijeće je posebno podupiralo one programe koje su prepoznali i podržali ugledni inozemni partneri, odnosno one koji predstavljaju kontinuitet i reciprocitet u međunarodnoj suradnji. Nisu se razmatrale prijavnice s nedostatnim podacima o sadržaju programa i troškovnika, one kojima je nedostajala propisana popratna dokumentacija, kao ni one neispravno ispunjene.