Inovativne umjetničke i kulturne prakse (pregled sa stanjem 20.02.2019.)

Inovativne umjetničke i kulturne prakse  .pdf .xls  (pregled sa stanjem 20.02.2019.)
(pregled sa stanjem 21.12.2018.)

Cilj potpore programima inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi je poticanje razvoja umjetničke scene u smjeru interdisciplinarnih suradničkih umjetničkih praksi koje razvijaju nove grupe korisnika, kao i jačanje umjetničke produkcije s posebnim naglaskom na novomedijskim praksama koje integriraju znanost i tehnologiju.

Poticanje razvoja inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi usmjereno je na podršku programima eksperimentalnih i multimedijalnih umjetničkih izričaja, istraživanje i eksperimentiranje u domeni vizualne i glazbeno-scenske te izvedbenih umjetnosti, stvaranje novih modela i novih formata suradnje, razvoj intermedijalne scene sa svrhom podržavanja domaće produkcije kao i istraživanja u domeni umjetničke produkcije. Potiče se partnerstvo u realizaciji programa te transdisciplinarna umjetnička praksa koja kroz znanstvena i tehnološka istraživanja međusektorski pristupa umjetničkoj produkciji.

Od ukupno 434 programa inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi prijavljena na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu za financiranje su odobrena 252 programa.

 
Potprogramska djelatnost ODOBRENO IZNOS (kn) %
Cjelogodišnji programi 42 1.625.000,00 27,57
Edukativni programi 37 527.500,00 8,95
Manifestacije 38 1.087.500,00 18,45
Multidisciplinarni programi 54 1.164.000,00 19,75
Umjetničke produkcije 27 398.000,00 6,75
Rock glazba: festivali i klupski programi 54 1.092.000,00 18,53
UKUPNO 252 5.894.000,00 100

Programi su razmatrani i vrednovani sukladno temeljnim kriterijima koji su propisani člankom 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) i smjernicama za vrednovanje programa Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse te Stručnog povjerenstva za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu. Podržani programi uključuju multidisciplinarne programe, cjelogodišnje programe, manifestacije, edukativne programe, umjetničke produkcije te programe rock glazbe: festivale i klupske programe.
Podržani su cjelogodišnji programi koji prije svega podrazumijevaju cjelogodišnje aktivnosti kulturnih klubova i klubova mladih, kulturnih centara i organizacija u kojima se provode kulturne, edukativne i kreativne aktivnosti, potom aktivnosti informacijskih i/ili resursnih centara, platformi i mreža za razvoj mladih umjetnika, kustosa i programskih voditelja.

Podržani multidisciplinarni programi uključuju raznorodne kulturne djelatnosti u svojim suvremenim oblicima/izražajima uz inovativne pristupe i korištenje novih medija i tehnologija. Bitan aspekt multidisciplinarnih programa svakako je i istraživački pristup umjetničkoj proizvodnji, kao i razmjena iskustava o različitim dimenzijama umjetničke proizvodnje i kulturnog stvaralaštva.
Podržane manifestacije podrazumijevaju različite festivale, smotre, konferencije, simpozije te suradničke programe koji uključuju inovativne i nove formate suvremenog umjetničkog izraza, interakciju umjetnosti, tehnologije i kulturne proizvodnje koja doprinosi unaprjeđenju područja inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi.
Edukativni programi podrazumijevaju dinamične aktivnosti koje se realiziraju u cilju intenzivnijeg uključivanja javnosti u umjetničke i kulturne programe te ih pozicioniraju kao referentna mjesta distribucije znanja.

U okviru umjetničke produkcije podržani su programi koji podrazumijevaju produkciju novog umjetničkog rada i/ili projekta koji unutar okvira umjetničke i intelektualne proizvodnje problematizira suvremeni umjetnički i kulturni kontekst.
Prijavljene programe inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi vrednovalo je Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse imenovano Odlukom ministrice kulture od 19. svibnja 2017. godine u sastavu: Ana Hušman, predsjednica, Veljko Popović, Martina Munivrana i Petar Ćurić, te Katarina Pejović, imenovana Odlukom ministrice od 7. studenog 2018. godine na mjesto člana Marija Kikaša, koji je razriješen na vlastiti zahtjev.
 
Podržani programi rock glazbe: festivali i klupski programi uključuju festivalske programe koji promoviraju hrvatske neafirmirane bendove, afirmirane rock skupine i hrvatske rock glazbenike, dostupni su publici, imaju međunarodnu relevantnost, kontinuitet održavanja programa te jasno profiliran programski sadržaj. Podržani klupski programi podrazumijevaju otvorenost klubova u ostvarivanju suradničkih projekata, programsko povezivanje i suradnju na nacionalnoj razini, razvoj kulturnog i društvenog djelovanja kojim se povezuju specifične vrste urbane kulture, dostupnost/pristupačnost programskog sadržaja koji nude publici, kao i kvalitetne inicijative u manjim sredinama koje potiču i razvijaju vlastitu glazbenu i klupsku scenu, posebno tamo gdje kontinuitetom djelovanja oblikuju kulturni identitet te sredine.
Programe prijavljene na potprogramsku djelatnost rock glazbe: festivale i klupske programe vrednovalo je Stručno povjerenstvo za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu imenovano Odlukom ministrice kulture od 13. srpnja 2018. godine u sastavu: Nikša Bratoš, predsjednik, Dražen Baljak i Zoran Stajčić.