Odobreni programi zaštite pokretnih etnografskih kulturnih dobara za 2019. godinu (pregled sa stanjem 25.1.2019.)


Odobreni programi zaštite pokretnih etnografskih kulturnih dobara za 2019. .pdf / .xls  (pregled sa stanjem 25.01.2019.)
 

Na "Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu" za programe zaštite pokretnih etnografskih kulturnih dobara prijavljeno je 9 programa, a ukupna financijska potraživanja iznosila su 787.361,70 kn.
 
Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba te u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture, za financiranje je uvršteno 6 programa u ukupnom iznosu od 214.650,00 kn.
 
Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske te je prijedlog razmatran i verificiran od strane Hrvatskog vijeća za kulturna dobra i odobren od ministrice kulture.
 
Programske aktivnosti provode se isključivo na području Republike Hrvatske, a prihvatljive vrste programa obuhvaćaju:
- izradu dokumentacije,
- konzervatorsko-restauratorska istraživanja,
 - izvođenje radova (fumigacija, restauracija, konzervacija).
 
Ocjena opravdanosti financiranja programa zaštite pokretnih etnografskih kulturnih dobara donesena je na temelju sljedećih kriterija:
  1. programi s visokim stupnjem fizičke ugroženosti kulturnog dobra (osobito hitne intervencije)
  2. programi čiji je nastavak radova u završnoj fazi, neovisno o stupnju ugroženosti, kao i programi koji su se u prethodnom razdoblju uspješno izvršavali
  3. programi zaštite i očuvanja za koje je pripremljena dokumentacija o izvršenim istražnim radovima, te konzervatorsko-restauratorski elaborat za izvođenje radova
  4. programi istražnih radova i izrade dokumentacije o istražnim radovima koji prethode konzervatorsko-restauratorskim zahvatima
  5. programi obnove i prezentacije kulturnog dobra od značaja za zajednicu za koje su izrađene konzervatorske smjernice
  6. programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Republike Hrvatske
  7. programi zaštite i očuvanja za koje su osigurana sredstva sufinanciranja (potrebno priložiti dokaz o sufinanciranju, npr. izjavu, odluku i sl.), osobito ako su sredstva veća od onih koja se traže od Ministarstva kulture
  8. programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara na prostoru od posebne državne skrbi
  9. programi na kulturnom dobru koje ima visok stručni, znanstveni i nacionalni značaj.