Vizualne umjetnosti (pregled sa stanjem 24.7.2019.)


Vizualne umjetnosti  .pdf .xls  (pregled sa stanjem 24.7.2019.)
(pregled sa stanjem 21.12.2018.)

Cilj potpore promicanju vizualne umjetnosti je poticanje suvremenog vizualnog stvaralaštva, unaprjeđenje i zaštita slobode vizualnog djelovanja, potpora likovnim događanjima, očuvanje likovne nacionalne baštine i kulturne raznolikosti te poticanje razvoja i promidžbe vizualnih umjetnosti. 

Od ukupno 343 programa vizualnih umjetnosti prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu za financiranje je odobreno 199 programa.  

 
Potprogramska djelatnost ODOBRENO IZNOS (kn) %
Izložbe 127 2.289.000,00 66,57
Manifestacije 32 653.000,00 18,99
Edukativni programi 40 496.500,00 14,44
UKUPNO 199 3.438.500,00 100
 
Programi su razmatrani i vrednovani sukladno temeljnim kriterijima koji su propisani člankom 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) te smjernicama za vrednovanje programa vizualnih umjetnosti. Posebno su podržani programi koji pokazuju kontinuitet umjetničkog djelovanja i pridonose kulturnom razvitku u cjelini, programi koji imaju nacionalni karakter, programi koji pridonose decentralizaciji kulturnih aktivnosti, programi strukovnih udruženja te partnerski i suradnički programi.
Podržani programi uključuju izložbene programe, organizaciju likovnih manifestacija te edukativne programe.
 
Izložbeni programi čine više od 65% podržanih programa vizualnih umjetnosti u 2019. godini. Podržani su programi retrospektivnih, samostalnih, skupnih, tematskih i problemskih izložbi sadržajne kvalitete i inventivnosti. U cilju promicanja vizualnih umjetnosti kao i intenzivnijeg uključivanja javnosti u programe vizualnih sadržaja i stvaranja nove publike, posebno su podržane raznovrsne manifestacije i umjetničke kolonije s dodatnim programima skupova, okruglih stolova, seminara i javnih predavanja. Podržani programi ukazuju na kontinuitet umjetničkog stvaralaštva te stvaralački potencijal hrvatske umjetnosti i prezentiraju tematske cjeline od značaja za Republiku Hrvatsku.
Podržani su i edukativni programi koji podrazumijevaju aktivnosti koje se realiziraju u cilju intenzivnijeg uključivanja javnosti u programe vizualnih sadržaja i razvoj publike, a uključuju programe razgovora, radionica za djecu i mlade i dr.
 
Prijavljene programe vrednovalo je Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti imenovano Odlukom ministrice kulture od 19. svibnja 2017. godine u sastavu: dr. sc. Irena Kraševac, predsjednica Vijeća, Branka Benčić, Tomislav Buntak, Viktor Popović i Valentina Radoš.