Muzejsko-galerijska djelatnost (pregled sa stanjem 30.12.2019.)


Muzejsko-galerijska djelatnost  .pdf .xls  (pregled sa stanjem 30.12.2019.) 
 

Nakon provedenog Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu/muzejska djelatnost, razmatrano je 479 prijedloga programa muzejske djelatnosti od kojih je odobreno 225 programa u ukupnom iznosu od 4.899.500,00 kn.
Dana 29. siječnja 2019. godine, odlukom ministrice kulture, Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu za programe muzejske djelatnosti povećan je za iznos od 25.000,00 kn.
 
Prijavljeni programi muzejske djelatnosti za 2019. godinu razmatrani su i vrednovani prema Smjernicama za vrednovanje muzejskih programa Hrvatskog muzejskog vijeća i temeljnim kriterijima utvrđenima Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 55/16).
           
 Pri pregledu programa posebno su se podržali:
 - programi muzejskih ustanova koji su svoju programsku koncepciju profilirali i usmjerili prema osnovnoj djelatnosti muzeja, odnosno prema obradi, zaštiti, istraživanju i prezentaciji vlastitog fundusa te podizanju razine inventiranosti muzejske građe;
 - programi koji uključuju intenziviranje suradnje i razmjenu između muzeja, odnosno organizaciju zajedničkih izložbi i ostalih projekata kao i međunarodnih izložbi, vodeći pri tom računa o reciprocitetu pri razmjeni izložbi i snošenju troškova;
 - programske djelatnosti izložbi i izložbi iz fundusa te pedagoško-interaktivni programi usmjereni prema kreativnom i interaktivnom odnosu s publikom različitih uzrasta te društvenih i obrazovnih skupina;
 - programi muzejskih ustanova s obzirom na stupanj obrade i inventiranosti muzejske građe, verificiranost muzeološke koncepcije stalnog postava i registraciju muzejskih i galerijskih zbirki (utvrđivanje svojstva kulturnog dobra).
 
 Hrvatsko muzejsko vijeće nije vrednovalo:
 - programe s nepotpunim prijavama koji ne zadovoljavaju uvjete natječaja;
 - programe koji ne pripadaju djelokrugu rada Hrvatskog muzejskog vijeća.
 
 Hrvatsko muzejsko vijeće nije predložilo za financiranje:
 - programe Noći muzeja;
 - programe kataloga zbirki koje nisu cjelovito obrađene i registrirane kao kulturno dobro.
 
Dio programa, 18 otkupa muzejske građe, ostao je otvoren za daljnju verifikaciju, s obzirom na to da će se programi otkupa pregledavati i vrednovati objedinjeno 2 puta godišnje, o čemu će Ministarstvo kulture prijavitelje obavijestiti pisanim putem.