Potpora izdavanja knjiga (pregled sa stanjem 21.12.2018.)


Potpora izdavanja knjiga  .pdf /  .xls  (pregled sa stanjem 21.12.2018.)
Potpora izdavanju knjiga dodjeljuje se u okviru Poziva za financiranje javnih potreba u 2019. godini koji je bio otvoren do 17. rujna 2018. godine. Ove se godine potpora nakladnicima za izdavanje knjiga dodjeljuje prema novom modelu koji se u odnosu na dosadašnji razlikuje u vrednovanju kompletnog nakladničkog portfelja, odnosno nakladničke prijave u cjelini, a sredstva se ne dodjeljuju za svaku knjigu pojedinačno kao ranijih godina.

Na Poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu za programe potpore izdavanju knjiga zaprimljena je 181 prijava. Nakon formalne provjere te vrednovanja Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost u suradnji sa Stručnim povjerenstvom za dječju knjigu ministrica je donijela odluku o dodjeli potpore izdavanju knjiga 75 nakladnika u ukupnom iznosu od 7.942.730,00 kn. Odobreni iznosi kreću se od 20.000,00 kn do 360.000,00 kn.
Kulturno vijeće i Stručno povjerenstvo proveli su evaluaciju pojedinih prijava prema sljedećim kriterijima: estetska vrijednost djela te relevantnost autora u prijavljenom nakladničkom projektu, profesionalnost prijavitelja te ispunjavanje prioriteta javnog poziva. Prema vrijednosnoj ocjeni cjelokupnog projekta koja se temeljila na evaluaciji svakog pojedinačnog prijavljenog naslova predloženo je financiranje pojedinih programa u kategorijama (koje se mogu razlikovati od one u kojoj se nakladnik prijavio) prema sljedećoj tablici:
 
  Grupa A Grupa B Grupa C
Broj naslova iz godišnjeg nakladničkog plana koji se prijavljuje/financira  
1 - 5
 
6 - 15
 
16 - 30
Najmanji iznos koji se može odobriti 20.000,00 kn 80.000,00 kn 150.000,00 kn
Najveći iznos koji se može odobriti 150.000,00 kn 300.000,00 kn 500.000,00 kn
Intenzitet potpore (dio prihvatljivih troškova prijavljenog programa koji se može financirati sredstvima MK – tražena sredstva)  
do 80% ukupne vrijednosti prijavljenog programa
 
do 70% ukupne vrijednosti prijavljenog programa
 
do 60% ukupne vrijednosti prijavljenog programa
 
U ugovorima o korištenju sredstava Ministarstva koji će se uputiti nakladnicima kojima su sredstva odobrena specificirat će se obaveza koju će odobrenim namjenskim sredstvima biti dužni realizirati do 15. studenoga 2019. godine. Ugovorna obaveza sadržavat će najmanji broj naslova koji su nakladnici dužni objaviti, uz eventualne specifikacije koje se mogu odnositi na pojedine naslove, knjigu za djecu i mlade te konverzije u e-pub format.
Odobrenim sredstvima od 7.942.730,00 kn, koja su gotovo dvostruka u odnosu na sredstva za potporu izdavanju knjiga dodijeljena 2018. godine, sufinancirat će se objavljivanje najmanje 330 novih naslova od kojih se najmanje 59 odnosi na knjigu za djecu i mlade, a 25 na stripove domaćih i inozemnih autora. Odobrenim sredstvima financirat će se i konverzija najmanje 297 naslova u e-pub format ranijih izdanja pojedinih nakladnika.

Osim vrednovanja novoprijavljenog programa posebna se pozornost poklanja ukupnom dosadašnjem radu nakladnika, izvršavanju obaveza i prema eventualnim financijerima, a naročito prema autorima i drugim suradnicima, kvaliteti i odjeku do sada objavljenih naslova kao i dijelu ukupnog godišnjeg nakladničkog programa koji se prijavljuje za financiranje. Ukupnost rada pojedinog nakladnika ne odnosi se samo na kvalitetu produkcije, nego i na promidžbene aktivnosti, odnosno na osmišljavanje i provedbu aktivnosti kojima njihova izdanja dolaze do svojih čitatelja. Ubuduće se također planira valorizirati ukupnu produkciju pojedinog nakladnika kako bi se potpora Ministarstva kulture dugoročno učinila što učinkovitijom.
 
Razlozi za nefinanciranje pojedinih nakladničkih projekata su:
  • nepridržavanje formalnih uvjeta kao što su nezadovoljavajući status i registracija prijavitelja (fizičke osobe nisu prihvatljivi prijavitelji)
  • nepotpuna prijavna dokumentacija
  • prijavitelj se književno-nakladničkom djelatnošću ne bavi profesionalno
  • nisu dostavljeni odgovarajući ugovori s autorima (uvjetovanje objavljivanja ili visine autorskog honorara potporom Ministarstva kulture; načelni predugovori o mogućem objavljivanju; istekla autorska prava i sl.)
  • prijavljeni program ne zadovoljava kvalitetom prijavljenih naslova
  • odobrena potpora Ministarstva znanosti i obrazovanja za pojedina znanstvena izdanja prijavljena i za financiranje Ministarstvu kulture
  • nakladnici nisu izvršavali preuzete obaveze prema Ministarstvu kulture ili nisu opravdali dosad odobrena sredstva sukladno potpisanim ugovorima (nezadovoljavajuća financijska izvješća)