Monografije iz područja kulture i umjetnosti (pregled sa stanjem 23.04.2019.)


Monografije iz područja kulture i umjetnosti  .pdf .xls (pregled sa stanjem 23.04.2019.)
(pregled sa stanjem 28.12.2018.)

Cilj potpore programima monografija iz područja kulture i umjetnosti je poticanje izdavanja monografija iz svih područja kulture i umjetnosti te razvoja i promidžbe ovog programskog područja.
Podržani su programi monografija iz područja kulture i umjetnosti s posebnim naglaskom na vizualne umjetnosti odnosno monografije istaknutih umjetnika koji nemaju objavljenu monografiju te na ostala izdanja koja obuhvaćaju relevantne teme iz svih umjetničkih područja i odlikuju se multidisciplinarnim pristupom, kao i sintezna i problemska izdanja vezana uz povijest i suvremenost hrvatske kulture i umjetnosti.

Prijavljene programe vrednovali su članovi Kulturnog vijeće za vizualne umjetnosti,  Kulturnog vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti, Kulturnog vijeća za kulturno-umjetnički amaterizam, Kulturnog vijeća za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti i Stručnog povjerenstva za suvremeni ples i pokret. Programi su razmatrani i vrednovani sukladno temeljnim kriterijima koji su propisani člankom 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) te smjernicama za vrednovanje programa monografija iz područja kulture i umjetnosti.

Od ukupno 83 programa monografija iz područja kulture i umjetnosti prijavljena na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu, za financiranje je odobreno 36 programa u ukupnom iznosu od 890.000,00 kn.          
 
 
Potprogramska djelatnost Odobreno Iznos (kn) %
Vizualne umjetnosti 26 655.000,00 73,6
Glazba + kulturno-umjetnički amaterizam 5 115.000,00 12,92
Kazalište 4 100.000,00 11,23
Ples 1 20.000,00 2,25
Ukupno 36 890.000,00 100