Dramska umjetnost - profesionalna kazališta (pregled sa stanjem 31.12.2019.)


Dramska umjetnost - profesionalna kazališta  .pdf.xls  (pregled sa stanjem 31.12.2019.)
 
Pregled sa stanjem 18.12.2018.

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2019. godinu iz područja dramske (profesionalna kazališna djelatnost i  kazališni i plesni amaterizam) i plesne umjetnosti (programi suvremenog plesa i pokreta) od ukupno 601 prijavljenih programa s potraživanjem od oko 52,4 mil. kn, odobreno je 426 programa u ukupnom iznosu od 23.500.973,00 kn. Odbijena su 164 programa.
 
Kulturno vijeće za dramske i plesne te izvedbene umjetnosti je, kao temeljne prioritete istaknulo kvalitetu programa (izvrsnost), lokalni razvoj i doprinos kulturnom životu zajednice. Uz načelo profesionalizma, komplementarnosti, poticanje razvoja mladih umjetnika i razvoja publike, Vijeće se vodilo i smjernicama kontinuiteta programa, mjerljivih rezultata, uključivosti većeg broja profesionalnih umjetnika različitih generacija, programske raznovrsnosti, regionalne i lokalne zastupljenosti, umreženosti i šire vidljivosti programa, inovativnosti, angažiranosti, nastojanja na podizanju produkcijskih kapaciteta, međunarodne iskoristivosti programa i dr.
 
U profesionalnoj kazališnoj djelatnosti podržani su programi festivala (manifestacija)-nacionalnih i ostalih festivala raznih programskih koncepcija, gostovanja javnih i privatnih kazališta, programi lokalne organizacije kazališnih gostovanja, redovni programi nacionalnih kazališta, programi strukovnih udruga i drugi kazališni programi (kazališno-znanstveni skupovi, natječaji, nagrade),  a osobita pozornost dana je pripremi predstava javnih (regionalnih) kazališta i privatnih kazališta (umjetničkih organizacija), kao poticaj regionalnom kulturnom razvoju i nezavisnoj sceni. U području kazališnog i plesnog amaterizma odobreni su programi festivala (i manifestacija), gostovanja i redovni programi raznih amaterskih udruga. Prvi put je kao zasebna programska kategorija financiran plesni amaterizam (od 24 prijavljena programa plesnog amaterizma odobreno je 116.000,00 kn za 10 programa – manifestacije i redovni program).

Stručno povjerenstvo za suvremeni ples i pokret istaknulo je temeljne prioritete kojima su se vodili pri ocjenjivanju programa: kvaliteta programa, lokalni razvoj, edukacija i istraživačke rezidencije. Povjerenstvo je nastojalo uvećati sredstva prijaviteljima s već zapaženim recentnim postignućima u umjetničkom području suvremenog plesa te s mjerljivim doprinosom razvoju šire kulturne slike RH. Istaknulo je važnost poticanja razvoja programa u lokalnim sredinama koji doprinose decentralizaciji, zatim angažman prijavitelja koji kroz organizaciju edukacijskih i istraživačkih rezidencija značajno unaprjeđuju kvalitetu plesne umjetnosti, rade na razvoju publike te doprinose rastu općenite kvalitete programa. Povjerenstvo je također dalo podršku  vrijednim programima onih organizacija, koje okupljaju mlade i neafirmirane umjetnike. Pri ocjenjivanju programa izdvojena su načela profesionalnosti, komplementarnosti, programskog kontinuiteta, poticanje razvoja mladih umjetnika, razvoj publike i načelo reciprociteta. 

Kulturno vijeće za dramsku i plesnu te izvedbene umjetnosti, u sastavu: Goran Grgić, predsjednik, Miran Hajoš, prof. dr. sc. Darko Lukić, Jasminka Mesarić i Perica Martinović, vrednovalo je programe profesionalne kazališne djelatnosti i kazališnog amaterizma, u skladu s Kriterijima i Smjernicama i načelima rada Kulturnog vijeća.

Stručno povjerenstvo za suvremeni ples i pokret, u sastavu: Matija Ferlin, predsjednik, Ksenija Zec i Andreja Jeličić, vrednovalo je programe suvremenog plesa i pokreta, kao i programe plesnog amaterizma vodeći se Smjernicama i načelima rada Povjerenstva.
 
Programska djelatnost 2019.
ODOBRENO
Profesionalna kazališna djelatnost 19.770.000,00 kn
256 programa
Kazališni amaterizam 1.185.000,00 kn
95 programa
Suvremeni ples i pokret 2.545.973,00 kn
75 programa
UKUPNO: 23.500.973,00 kn
426 programa
 
 
 
U profesionalnoj kazališnoj djelatnosti od prijavljenih 334 programa s potraživanjem od oko 40,8 mil. kn odobreno je 256 programa u iznosu od 19.770.000,00 kn.
 
PROFESIONALNA KAZALIŠNA DJELATNOST
 
POTPROGRAMSKA DJELATNOST 2019. ODOBRENO
Festivali/manifestacije 9.286.000,00 kn
62 programa
Gostovanja-javna kazališta 195.000,00 kn
14 programa
Gostovanja-privatna kazališta 1.125.000,00 kn
35 programa
Lokalna organizacija kazališnih gostovanja 282.000,00 kn
24 programa
Redovni program-javna kazališta 1.507.000,00 kn
29 programa
Nacionalna kazališta 5.750.000,00 kn
5 programa
(2 HNK Varaždin)
Priprema predstava-privatna kazališta 1.455.000,00 kn
73 programa
Ostali programi 170.000,00 kn
14 programa
Ukupno 19.770.000,00 kn
256 programa