Knjižnična djelatnost (pregled sa stanjem 13.2.2019.)Knjižnična djelatnost   .pdf /  .xls  (pregled sa stanjem 13.2.2019.)
 

Na Poziv za predlaganja programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu / knjižnična djelatnost  prispjele su 383 prijave programa od kojih je odobreno 338 programa.

Na temelju obveznih godišnjih financijskih izvješća, koja sukladno ugovorima o financiranju, Ministarstvu kulture dostavljaju narodne knjižnice, izvješća županijskih matičnih službi koje ujedinjuje Matična služba za narodne knjižnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te statističkih podataka prikupljenih iz Sustava jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica, Služba za knjižničnu djelatnost analizirala je poslovanje svih narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj te cjelokupne knjižnične djelatnosti u području narodnih knjižnica kao podlogu za kriterije vrednovanja programa pristiglih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu / knjižnična djelatnost.

Hrvatsko knjižnično vijeće je na toj podlozi, na svojoj 26. sjednici održanoj u Ministarstvu kulture 15., 16. i 22. studenoga 2018. godine, donijelo kriterije vrednovanja programa knjižnične djelatnosti:
 • pozitivna ocjena izvršenja programa za prethodnu godinu vezano za sve podmirene obveze prema Ministarstvu kulture
 • posebnost županijskih matičnih knjižnica koje su, na temelju Zakona o knjižnicama i Pravilnika o matičnoj djelatnosti, nositelji i pokretači knjižnične djelatnosti u područjima svoje matičnosti
 • broj stanovnika određenog područja na kojemu djeluje knjižnica
 • broj članova knjižnice
 • broj knjiga u fondu pojedine knjižnice
 • obrtaj fonda knjižnice (broj posudbi u knjižnici i izvan knjižnice)
 • broj virtualnih posjeta knjižnici
 • raspoloživ prostor knjižnice
 • broj stručnih djelatnika
 • usklađenost sa Standardima za narodne knjižnice
 • proširenje djelatnosti
 • osamostaljenje
 • pokretanje pozitivnih promjena u knjižničarstvu
 • zapaženo djelovanje u lokalnoj zajednici
 • jednakomjerno ulaganje osnivača knjižnice, županije, vlastitog ili sponzorskog prihoda i Ministarstva kulture − 50:50
 • u slučaju kada knjižnica djeluje na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima, omjer sredstava osnivača županije, vlastitog ili sponzorskog prihoda i Ministarstva kulture može biti 30:70
 • u slučaju kada je osnivač prethodne godine uložio sredstva u infrastrukturu knjižnice koja je time značajno povećala prostor i proširila program, omjer sredstava osnivača županije, vlastitog ili sponzorskog prihoda i Ministarstva kulture može biti 30:70
 • inicijalna sredstva novim, tek osnovanim knjižnicama
 • dodatna sredstva knjižnicama koje imaju bibliobusnu službu.
Za vrednovanje akcija i manifestacija te razvojnih programa u knjižničnoj djelatnosti uvaženi su i dodatni kriteriji:
a) za vrednovanje prijedloga akcija i manifestacija u knjižničnoj djelatnosti:
 • inovativnost ponuđenog programa
 • kontinuitet i podaci o posjećenosti
 • kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa
 • zastupljenost komentara o provedenim aktivnostima u javnim glasilima i na društvenim mrežama
 • dobivene nagrade i/ili priznanja
 • poticanje društvene inkluzije
 • značenje i potencijal za doprinos razvoju knjižnične djelatnosti.
b) za vrednovanje prijedloga razvojnih programa u knjižničnoj djelatnosti:
 • inovativnost ponuđenog programa
 • dokazana uspješnost u provođenju programa (ako se radi o višegodišnjim programima)
 • usklađenost sa stručnim preporukama domaćih i međunarodnih knjižničarskih i informacijskih organizacija
 • poticanje društvene inkluzije
 • poticanje zagovaranja o društvenoj korisnosti knjižnica i digitalnom okruženju
 • značenje i potencijal knjižnica za razvoj knjižnične i informacijske djelatnosti
 • publiciranje vodiča, preporuka i tematskih sklopova kojima se unapređuje znanstvenoistraživački i razvojni rad u knjižničnoj i informacijskoj znanosti
 • poticanje webinara kojima se osiguravaju obrazovni programi dostupni svim članovima stručne zajednice.
Ministrica kulture donijela je 7. veljače 2019. godine Odluku da se dopunjuje Program kulturnog razvitka za 2019. godinu za programe knjižnične djelatnosti (nabava knjižne i neknjižne građe) u iznosu od 125.000,00 kn za devet programa središnjih knjižnica nacionalnih manjina koje će Ministarstvo kulture financirati u 2019. godini. 

 
Knjižnična djelatnost
  Programi: Iznosi: Postotak:
Akcije i manifestacije u knjižničkoj djelatnosti 109 728.200,00 kn 4,09%
Nabava knjižne i neknjižne građe u knjižnicama 230 16.680.000,00 kn 94.42%
Razvojni programi i projekti (radionice, seminari) 8 265.000,00 kn 1,49%
UKUPNO: 347 17.798.200,00 kn 100,00%