Odobreni programi zaštite arheoloških kulturnih dobara za 2019. (pregled sa stanjem 21. 02.2019.)


Odobreni programi zaštite arheoloških kulturnih dobara za 2019.  .pdf / .xls  (pregled sa stanjem 21.02.2019.)
 

Na "Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu" za programe zaštite na arheološkim kulturnim dobrima prijavljeno je 255 programa, a ukupna financijska potraživanja iznosila su 26.989.539,21 kn.
 
Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba te u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture, za financiranje su uvrštena 183 programa u ukupnom iznosu od 10.216.000,00 kn.
 
Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH te je prijedlog razmatran i verificiran od strane Hrvatskog vijeća za kulturna dobra i odobren od ministrice kulture.
 
Programske aktivnosti provode se isključivo na području Republike Hrvatske, a prihvatljive vrste programa obuhvaćaju:
 
 1. arheološka istraživanja,
 2. izradu dokumentacije,
 3. izvođenje radova.
 
Ocjena opravdanosti financiranja programa zaštite i očuvanja arheoloških kulturnih dobara donosi se prema sljedećim kriterijima:
 
1. stupanj fizičke ugroženosti nalazišta i nalaza (osobito hitne intervencije),
2. postojanje pravne zaštite lokaliteta (tijekom odobravanja programa ovaj kriterij ne može biti presudan ako je riječ o visokom stupnju ugroženosti nalazišta ili nalaza, a postupak pravne zaštite je u tijeku),
3. izrada dokumentacije postojećeg stanja lokaliteta koji su istraženi, ali tehnička dokumentacija ne postoji ili nije cjelovita,
4. izrada dokumentacije koja prethodi konzervatorsko-restauratorskim zahvatima,
5. nastavak radova koji su u završnoj fazi, neovisno o stupnju ugroženosti,
6. visok znanstveni značaj nalazišta i nalaza,
7. postojanje sredstava sufinanciranja (osobito ako su znatno veća od sredstava koja se traže od MK),
8. programi s prioritetne liste proizašle iz zajedničkog programa Vijeća Europe i Europske komisije,
9. zastupljenost nalazišta s cijelog teritorija RH.