Dramska umjetnost - suvremeni ples i pokret (pregled sa stanjem 31.12.2019.)


Dramska umjetnost - suvremeni ples i pokret  .pdf /  .xls  (pregled sa stanjem 31.12.2019.)
 
(pregled sa stanjem 18.12.2018.)

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2019. godinu iz područja dramske (profesionalna kazališna djelatnost i  kazališni i plesni amaterizam) i plesne umjetnosti (programi suvremenog plesa i pokreta) od ukupno 601 prijavljenih programa s potraživanjem od oko 52,4 mil. kn, odobreno je 426 programa u ukupnom iznosu od 23.500.973,00 kn. Odbijena su 164 programa.

Stručno povjerenstvo za suvremeni ples i pokret istaknulo je temeljne prioritete kojima su se vodili pri ocjenjivanju programa: kvaliteta programa, lokalni razvoj, edukacija i istraživačke rezidencije. Povjerenstvo je nastojalo uvećati sredstva prijaviteljima s već zapaženim recentnim postignućima u umjetničkom području suvremenog plesa te s mjerljivim doprinosom razvoju šire kulturne slike RH. Istaknulo je važnost poticanja razvoja programa u lokalnim sredinama koji doprinose decentralizaciji, zatim angažman prijavitelja koji kroz organizaciju edukacijskih i istraživačkih rezidencija značajno unaprjeđuju kvalitetu plesne umjetnosti, rade na razvoju publike te doprinose rastu općenite kvalitete programa. Povjerenstvo je također dalo podršku  vrijednim programima onih organizacija, koje okupljaju mlade i neafirmirane umjetnike. Pri ocjenjivanju programa izdvojena su načela profesionalnosti, komplementarnosti, programskog kontinuiteta, poticanje razvoja mladih umjetnika, razvoj publike i načelo reciprociteta. 

Stručno povjerenstvo za suvremeni ples i pokret, u sastavu: Matija Ferlin, predsjednik, Ksenija Zec i Andreja Jeličić, vrednovalo je programe suvremenog plesa i pokreta vodeći se Smjernicama i načelima rada. Od ukupno prijavljenih 123 programa s potraživanjem od oko 7 mil. kn, odobreno je 75 programa u iznosu od 2.545.973,00 kn.
 

 
Programska djelatnost 2019.
ODOBRENO
Profesionalna kazališna djelatnost 19.770.000,00 kn
256 programa
Kazališni amaterizam 1.185.000,00 kn
95 programa
Suvremeni ples i pokret 2.545.973,00 kn
75 programa
UKUPNO: 23.500.973,00 kn
426 programa
 
 

SUVREMENI PLES I POKRET
 
Potprogramska djelatnost 2019.  ODOBRENO
Festivali/manifestacije 879.300,00 kn
16 programa
Gostovanja 338.998,00 kn
11 programa
Priprema predstava 1.185.275,00 kn
41 programa
Ostali programi 142.400,00 kn
7 programa
UKUPNO: 2.545.973,00 kn
75 programa