Dramska umjetnost - kazališni amaterizam (pregled sa stanjem 31.12.2019.)


Dramska umjetnost - kazališni amaterizam   .pdf.xls  (pregled sa stanjem 31.12.2019.)
 
Ppregled sa stanjem 18.12.2018.

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2019. godinu iz područja dramske (profesionalna kazališna djelatnost i  kazališni i plesni amaterizam) i plesne umjetnosti (programi suvremenog plesa i pokreta) od ukupno 601 prijavljenih programa s potraživanjem od oko 52,4 mil. kn, odobreno je 426 programa u ukupnom iznosu od 23.500.973,00 kn. Odbijena su 164 programa.
 
Iz područja kazališnog i plesnog amaterizma od prijavljenih 144 programa s potraživanjem od oko 4,6 mil. kn odobreno je 95 programa u iznosu  od 1.185.000,00 kn.
 
Kulturno vijeće za dramske i plesne te izvedbene umjetnosti je, kao temeljne prioritete istaknulo kvalitetu programa (izvrsnost), lokalni razvoj i doprinos kulturnom životu zajednice. Uz načelo profesionalizma, komplementarnosti, poticanje razvoja mladih umjetnika i razvoja publike, Vijeće se vodilo i smjernicama kontinuiteta programa, mjerljivih rezultata, uključivosti većeg broja profesionalnih umjetnika različitih generacija, programske raznovrsnosti, regionalne i lokalne zastupljenosti, umreženosti i šire vidljivosti programa, inovativnosti, angažiranosti, nastojanja na podizanju produkcijskih kapaciteta, međunarodne iskoristivosti programa i dr. 

U području kazališnog i plesnog amaterizma odobreni su programi festivala (i manifestacija), gostovanja i redovni programi raznih amaterskih udruga. Prvi put je kao zasebna programska kategorija financiran plesni amaterizam (od 24 prijavljena programa plesnog amaterizma odobreno je 116.000,00 kn za 10 programa – manifestacije i redovni program).
 
Kulturno vijeće za dramsku i plesnu te izvedbene umjetnosti, u sastavu: Goran Grgić, predsjednik, Miran Hajoš, prof. dr. sc. Darko Lukić, Jasminka Mesarić i Perica Martinović, vrednovalo je programe profesionalne kazališne djelatnosti i kazališnog amaterizma, u skladu s Kriterijima i Smjernicama i načelima rada Kulturnog vijeća.
 
Stručno povjerenstvo za suvremeni ples i pokret, u sastavu: Matija Ferlin, predsjednik, Ksenija Zec i Andreja Jeličić, vrednovalo je programe suvremenog plesa i pokreta, kao i programe plesnog amaterizma vodeći se Smjernicama i načelima rada Povjerenstva.
 
Programska djelatnost 2019.
ODOBRENO
Profesionalna kazališna djelatnost 19.770.000,00 kn
256 programa
Kazališni amaterizam 1.185.000,00 kn
95 programa
Suvremeni ples i pokret 2.545.973,00 kn
75 programa
UKUPNO: 23.500.973,00 kn
426 programa
 
 

KAZALIŠNI I PLESNI AMATERIZAM
 
Potprogramska djelatnost 2019. ODOBRENO
Festivali/manifestacije 507.000,00 kn
28 programa
Gostovanja 70.000,00 kn
7 programa
Redovni program 608.000,00 kn
60 programa
UKUPNO: 1.185.000,00 kn
95 programa