Međunarodna radionica arhitekture fortifikacija „Brijuni 2011.“

     MEĐUNARODNA RADIONICA ARHITEKTURE FORTIFIKACIJA
„BRIJUNI 2011.“
 
 
  
Vrijeme održavanja Radionice
28. – 6. rujna 2011.
 
Mjesto rada
o.Veliki Brijun: lokacija Peneda i Giacone
o. Mali Brijun: otok i lokacija Pisak
 
U sklopu teme „Stručna i znanstvena istraživanja i izrada koncepcije primjerene uporabe austrougarskih fortifikacija“ na Brijunima 28. kolovoza 2011. započet će s radom 10. Međunarodna radionica arhitekture fortifikacija. Ove su godine njezini sudionici studenti stručnih usmjerenja: arhitektura, krajobrazna arhitektura i građevinarstvo iz Hrvatske, Italije, Slovenije, Poljske, i Ukrajine. Programom zacrtani radovi odvijat će se pod vodstvom inozemnih i tuzemnih stručnjaka za pojedine zadatke koji će uz rad na terenu održati više predavanja na temu razvoja, zaštite, sanacije i prilagodbe fortifikacijske arhitekture suvremenim potrebama.
Desetogodišnja obljetnica održavanja Radionice ujedno biti će i prilika da se na međunarodnom stručno-znanstvenom skupu sa stručnjacima drugih zemalja koji se bave tom problematikom 2. i 3. rujna 2011. razmjeni iskustava u vezi s prezentacijom i upravljanjem specifičnim fortifikacijskim nasljeđem. 
Kao i svake godine početak će rada obilježiti izložba rezultata iz prethodne godine. Radionica svoje aktivnosti završit će 6. rujna 2011. prezentacijom obavljenih zadataka.
 
 
Program radova
1.     Dovršenje radova započetih prošle godine na evidenciji tehničkoga stanja i inventarskom snimanju utvrda na Penedi.
2.     Urbanističko-arhitektonska inventarizacija forta Peneda i vojarni na lokacijama Giacone, Pisak  
3.     Krajobrazne analize forta Peneda, te studije novih sadržaja za vojarnu na lokaciji Pisak
4.     Prijedlozi za urbanističko-arhitektonsko i krajobrazno uređenje otoka Mali Brijun i lokacije Pisak
 
 
 
 
Program konferencije pdf.

 


U lipnju 2011. godine, u sklopu Međunarodne konferencije za mlade istraživače, na temu „Suvremena rješenja u istraživanju, konzervaciji i restauraciji povijesnih fortifikacija“ (Lavov, Ukrajina), Melita Lubina, d.i.a., održala je predavanje „Acces to the Survey of Fortification in Croatia“ (.pdf) („Pristup istraživanju fortifikacija u Hrvatskojˮ, koautor sa Zofiom Mavar, d.i.a.)

U sklopu predavanja prezentirana su iskustva međunarodne radionice arhitekture fortifikacija. Sažetak predavanja objavljen je u Zborniku radova konferencije.