Zapisnik s trećeg sastanka Tematske radne skupine za medijsko obrazovanje i zaštitu djece u medijima (9.6.2015.)

     Treći sastanak Tematske radne skupine za medijsko obrazovanje i zaštitu djece u medijima održan je u sklopu javne rasprave o medijskoj politici Republike Hrvatske u Ministarstvu kulture, u utorak, 9. lipnja 2015., od 10 do 12.30.

     Sudjelovali su: Maja Flego (Ured Pravobraniteljice za djecu), Tanja Vlašić (Vladin ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina), dr. sc. Igor Kanižaj (Fakultet političkih znanosti) i Milan F. Živković (glavni savjetnik u Ministarstvu kulture).

Predstavnik Ministarstva kulture je predstavio drugi draft prijedloga ciljeva i mjera medijske politike u području medijskog obrazovanja i zaštite djece u medijima (u prilogu) koje je dosad predložila TRS. One se, ukratko, odnose na:
- unapređenje medijskog obrazovanja u obrazovnom sustavu i izvan njega
- obrazovanje novinara i urednika za komunikaciju s djecom i prikazivanje djece u medijima, u sklopu unapređenja svijesti o ljudskim pravima u medijskom sustavu
- povećanje proizvodnje kvalitetnih medijskih sadržaja za djecu i mlade
- provedbu standarda zaštite djece i mladih od potencijalno štetnih medijskih sadržaja.
 
Zatim se pristupilo raspravi čiji su se glavni momenti odnosili na:
- rezerve u odnosu na mjere koje se tiču obrazovanja novinara, budući da oni (1) teško imaju vremena za to, dok (2) često nekorektno prikazivanje djece u medijima, kao i nerazvijena i/ili neprikladna komunikacija s djecom ne proizlazi toliko iz novinarskog izbora ili neznanja, koliko iz sistemske prisile medijskog sustava (Milan F. Živković)
- razvoj smotri poput Lidrana, revija i festivala dječjeg medijskog stvaralaštva i nagrada za proizvođače i autore kvalitetnih sadržaja za djecu i mlade (Maja Flego)
- rezerve u odnosu na treću mjeru u području provedbe pravila o zaštiti djece i mladih, koja predlaže razradu određenih zona regulacije podložnih liberalnijim pravilima u zamjenu za naknade čija bi svrha bila ulaganje u proizvodnju kvalitetnih sadržaja za djecu: npr. da televizijska kuća uz plaćanje odgovarajuće naknade može emitirati film određene kategorizacije i prije dozvoljenog vremena, umjesto da se utoliko "liberalizira" odgovarajući pravilnik, kao što je nedavno bio slučaj (Igor Kanižaj)
- problem da sami mediji provode kategorizaciju sadržaja, umjesto određenog vijeća roditelja, kao u SAD-u (Igor Kanižaj)
- plasman proizvoda, koji je zabranjen, osim u programima lake zabave (kao što je HRT-ov The Voice)
- potrebu razvoja savezništva s narodnim i školskim knjižnicama, koje su već pokazale veliku agilnost i doprinos razvoju medijske i informacijske pismenosti - MIL (Igor Kanižaj)
- potrebu povezivanja svih aktera MIL-a
- upute za pravilno korištenje elektroničkih uređaja, koje bi mogle sadržavati materijale i poticaje razvoju MIL-a, upozoravajući korisnike kako se, npr., određeni uređaj ne smije koristiti  za  uvredljiv govor, itd. (Igor Kanižaj)
- unapređenje određenih formulacija u tekstu.

     Sastanak je zaključen dogovorom da će se dodatni komentari i rad na unapređenju formulacija do sljedećeg sastanka, koji bi trebao uključiti i predstavnike Agencije za obrazovanje i MZOS-a, nastaviti u pisanoj formi.
 
     Prilog: prijedlog ciljeva i mjera medijske politike u području medijskog obrazovanja i zaštite djece u medijima (radni materijal)
 
Cilj
Viša razina medijske obrazovanosti djece, građana i medijskih radnika opremljenih znanjem i sredstvima za proizvodnju više kvalitetnih sadržaja za djecu u medijima koji su bez iznimke obavezni pridržavati se pravila o zaštiti djece i mladih.
 
 
Posebni ciljevi
1. Uvesti kurikularno i izvankurikularno medijsko obrazovanje (na svim razinama obrazovanja, od vrtića do fakulteta?)
2. Unaprijediti komunikaciju medijskih radnika s djecom i mladima
3. Povećati proizvodnju kvalitetnih medijskih sadržaja za djecu i mlade
4. Osigurati dosljednu primjenu propisa o zaštiti maloljetnika u medijima
 
 
Zadaci uz posebni cilj 1 (uvesti kurikularno i izvankurikularno medijsko obrazovanje)
1. 1. Izraditi kurikulum medijskog obrazovanja
1. 2. Sustavno obrazovati nastavnike
1. 3. Osigurati udžbenike, nastavne materijale i pomagala
1. 4. Povećati ponudu besplatnih izvannastavnih aktivnosti medijskog obrazovanja i (novinarskog, fotografskog, televizijskog, filmskog...) izraza uz sudjelovanje nastavnika i profesionalnih medijskih radnika
1. 5. Sustavno poticati osnivanje i rad školskih i sveučilišnih medija (novina, časopisa, internetskih stranica, radija...)
 
 
Zadaci uz posebni cilj 2 (unaprijediti komunikaciju medijskih radnika s djecom i mladima)
2. 1. Pokrenuti sustavnu izobrazbu medijskih radnika za komunikaciju s djecom i mladima, izvještavanje o djeci i zaštitu djece od potencijalno štetnih sadržaja u sklopu obrazovanja o ljudskim pravima i uklanjanju spolnih, etničkih i klasnih stereotipa iz medija
2. 2. U profesijske kodekse ugraditi smjernice za komunikaciju s djecom i mladima te prikazivanje djece u medijima
2. 3. U minimalne standarde redakcijskih statuta ugraditi odredbe koje se tiču zaštite djece u medijima
 
Zadaci uz posebni cilj 3 (povećati proizvodnju kvalitetnih medijskih sadržaja za djecu i mlade)
3. 1. U sustav javnog financiranja medijske proizvodnje ugraditi posebne programe potpora za obrazovne i zabavne sadržaje namijenjene djeci, mladima i roditeljima
3. 2. U javnim medijima povećati proizvodnju i kvalitetu sadržaja za djecu i mlade
3. 3. Prilikom dodjele koncesija i dozvola za rad komercijalnih medija istaknuti prioritet proizvodnje kvalitetnih sadržaja za djecu i mlade
3. 4. Uvesti obavezu izdvajanja dijela prihoda od naplate pristupa internetu za financiranje medijske proizvodnje djece, mladih i za njih
 
 
Zadaci uz posebni cilj 4 (osigurati dosljednu primjenu propisa o zaštiti maloljetnika u medijima)
4. 1. Revidirati pravila o zaštiti maloljetnika i oglašavanju, uključujući oglašavanje alkoholnih pića, tako da se odnose na sve medije i medijske sadržaje, uključujući teletekst, komentare na internetskim stranicama i oglase
4. 2. Osigurati regulacijski nadzor provedbe pravila o zaštiti maloljetnika, oglašavanju i oglašavanju alkoholnih pića
4. 3. Uvažavajući načela razmjernosti i slobode izraza, omogućiti komercijalnim medijima izbor fleksibilnijih pravila o zaštiti maloljetnika uz plaćanje naknada koje će se koristiti za financiranje proizvodnje kvalitetnih sadržaja za djecu i mlade