Stručna radna skupina za oblikovanje politike suzbijanja SLAPP tužbi

Slika /slike/fotogalerija/SLAPP zz.jpg

Ministarstvo kulture i medija osnovalo je sredinom 2021. godine Stručnu radnu skupinu radi oblikovanja politike suzbijanja SLAPP tužbi, nakon što je Europska komisija usvojila Akcijski plan za europsku demokraciju, kojemu je jedan od primarnih ciljeva potpora samostalnim i neovisnim medijima, između ostalog, putem suzbijanja strateških tužbi usmjerenih protiv javne participacije - SLAPP tužbi, koje su prepoznate kao problem u cijeloj Europskoj uniji. SLAPP tužbe su neutemeljene tužbe koje pokreću moćni pojedinci /subjekti u društvu usmjerene zastrašivanju i utišavanju kritičkih glasova u društvu o pitanjima od javnog interesa, koja su protivna interesima tužitelja.

Radnom skupinom za oblikovanje politike suzbijanja SLAPP tužbi stoga smo na jednom mjestu okupili ključne stručnjake - predstavnike medijskog sektora (novinara i nakladnika), strukovnih novinarskih udruga (HND i SNH), Pravosudne akademije, Hrvatske odvjetničke komore, akademske zajednice, Ureda pučke pravobraniteljice te Ministarstva kulture i medija i Ministarstva pravosuđa i uprave i na taj način potaknuli dijalog, razmjenu znanja i iskustava, ali i edukaciju kako bi se zajednički pronašli učinkoviti načini za zaustavljanje pokretanja SLAPP tužbi.

 
Na sastanku u srpnju 2021. godine identificirani su ciljevi rada ove Skupine. Istaknuto je da je u oblikovanju politike suzbijanja SLAPP tužbi iznimno važno ujednačavanje sudske prakse, ali i edukacija novinara i sudaca, razmatranje mogućeg unapređenja kako medijskog zakonodavstva, tako i ostalih zakona temeljem kojih se takve tužbe pokreću. Posebno je naglašeno kako je jedan od ciljeva i stvaranje mehanizama koregulacije i samoregulacije unutar profesija. Na taj način bi se adresirali eventualni problemi u radu, a izbjegle tužbe koje dovode do cenzure i autocenzure.

Zajednički cilj je artikuliranje i rješavanje problema SLAPP postupaka te se stoga očekuje da će prijedlozi ove radne skupine pridonijeti usporavanju fenomena SLAPP-a, a bit će i doprinos izradi novog Zakona o medijima.

Javna rasprava o problematici SLAPP tužbi s kojima se suočava medijski sektor


U rujnu 2021. Ministarstvo kulture i medija organiziralo je javnu raspravu o problematici strateških tužbi usmjerenih protiv javne participacije s kojima se suočava medijski sektor.
Glavne teme okruglog stola koji je okupio sudionike iz medijskog sektora, pravosudnih tijela i akademske zajednice stoga su bile oblikovanje politike suzbijanja SLAPP tužbi i unapređenje položaja novinara suočenih s takvim tužbama. Uz ministricu kulture i medija Ninu Obuljen Koržinek, te ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenicu i druge predstavnike tih Ministarstava, sudionici javne rasprave o SLAPP tužbama bili su i suci Vrhovnog suda, profesori Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; predstavnici Sindikata novinara Hrvatske i Hrvatskog novinarskog društva te glavni urednici medija.
 
Ciljevi Radne skupine MKM istaknuti tijekom javne rasprave uključuju sljedeće aktivnosti:

  • prikupljanje podataka o SLAPP-u te analiza stanja; prikupljanje podataka o postojećim praksama;

  • upozoravanje na mjere koje već u postojećem zakonodavstvu stoje na raspolaganju sudovima za sprječavanje SLAPP-a;

  • formiranje prijedloga za buduće anti-SLAPP zakonodavne mjere;

  •  provođenje edukacije sudaca, odvjetnika i novinara te nakladnika radi sprječavanja SLAPP-a;

  • provođenje aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti u stručnoj i općoj javnosti o negativnim posljedicama SLAPP-a;

  • podizanje razine dijaloga u društvu o SLAPP-u.

 

Održane edukativne radionice za suce i novinare

- Zagreb (14.12.2021.) - Split (10.3.2022.) - Osijek (9.6.2022.) - Varaždin (12.10.2022.) - Rijeka (7.6.2023.)

 
U prosincu 2021. godine održana je prva stručna radionica o SLAPP problematici u organizaciji Ministarstva kulture i medija kao jedna od aktivnosti Stručne radne skupine okupljene radi oblikovanja politike suzbijanja SLAPP tužbi. Izlaganja su okupljenim predstavnicma iz pravosudne i medijske struke održali profesori Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Hrvoje Lisičar i Romana Matanovac Vučković, sudac i glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Devčić, predstavnik Sindikata novinara Hrvatske Dušan Miljuš, odvjetnica i članica Stručne radne skupine za SLAPP tužbe Europske komisije  Vesna Alaburić te predsjednik Hrvatske udruge za mirenje i sudac Visokog trgovačkog suda Srđan Šimac.
 

Slijedom zaključka radne skupine o važnosti edukacija i u drugim dijelovima Hrvatske, 2. stručna radionica o suzbijanju SLAPP tužbi održana je u ožujku 2022. u Regionalnom centru Pravosudne akademije u Splitu, a radnoj skupini Ministarstva kulture i medija pridružio se i Ured pučke pravobraniteljice RH.
Izlaganja na radionici u Splitu su održali te u raspravi sudjelovali:  profesori Pravnog fakulteta u Zagrebu Romana Matanovac Vučković i Hrvoje Lisičar koji je ujedno član Odbora stručnjaka za SLAPP i Odbora stručnjaka za integritet internetskih informacija Vijeća Europe, zatim predstavnik Sindikata novinara Hrvatske Dušan Miljuš, suci Vrhovnoga suda Republike Hrvatske Željko Pajalić i Goranka Barać-Ručević te glavni urednik Globusa Zdravko Milinović. Na radionici su sudjelovali i predsjednik Županijskog suda u Splitu Bruno Klein i suci Županijskog suda u Splitu, predstavnica Ureda pučke pravobraniteljice RH Vedrana Perišin,  glavni urednici i novinari medija te predsjednik ogranka HND-a Splitsko- dalmatinske županije Damir Petranović.

Istaknuto je da se u  okviru Radne skupine MKM prikupljaju podaci iz prakse, proučavaju pravne znanosti i analizira se postojeći pravni okvir koji daje određene mogućnosti u borbi protiv SLAPP tužbi, te ćemo ga nastojati nadograditi u smjeru kako bismo unaprijed sucima dali alate da se takve tužbe mogu odbiti ili odbaciti.
 

U Osijeku je održana edukativna radionica o problematici strateških tužbi usmjerenih protiv javnog sudjelovanja - SLAPP tužbi s kojima se suočava medijski sektor u organizaciji Ministarstva kulture i medija u lipnju 2022. godine. Kako bi potaknuli dijalog, razmjenu znanja i iskustava, ali i edukaciju na radionici su kao predavači sudjelovali izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lisičar s Pravnog fakulteta u Zagrebu, ujedno i član Odbora stručnjaka za SLAPP i Odbora stručnjaka za integritet internetskih informacija Vijeća Europe, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske Željko Pajalić, glavni urednik 24 sata Ivan Buča te izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković sa zagrebačkog Pravnog fakulteta.
Sudionici radionice bili su i suci Županijskog suda u Osijeku Josip Frajlić, Miroslav Rožac i Krunoslava Dropulić, sutkinja Općinskog suda u Osijeku Vanda Horvat, članica Radne skupine u ime HND-a Suzana Lepan Štefančić, predavač medijskih kolegija na Sveučilištu J. J. Strossmayer u Osijeku Tomislav Levak, predstavnica Ministarstva pravosuđa i uprave Marlena Jukić, predstavnik HND-a, novinar Drago Hedl te brojni drugi urednici i novinari s područja Osječko-baranjske županije.


    U Varaždinu je 12. listopada 2022. održana još jedna edukativna radionica o problematici SLAPP tužbi

Ministarstvo kulture i medija RH nastavilo je s održavanjem edukativnih radionica o problematici strateških tužbi usmjerenih protiv javnog sudjelovanja - SLAPP tužbi s kojima se suočava medijski sektor, pa je tako i radionica u Regionalnom centru Pravosudne akademije u Varaždinu okupila brojne predstavnike hrvatskog pravosuđa i medija.
 

Kao što je poznato, problem zlouporabe strateških tužbi protiv javnog sudjelovanja prepoznat je u cijeloj Europskoj uniji te je Europska komisija 27. travnja 2022. objavila prijedlog Direktive o zaštiti osoba uključenih u javno sudjelovanje od očito neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka („strateške tužbe protiv javnog sudjelovanja“) i preporuke državama članicama o SLAPP tužbama, koje podrazumijevaju i aktivnosti edukacija, koje smo u Hrvatskoj, ne čekajući prijedlog Direktive, počeli provoditi još u srpnju prošle godine.

Treba stoga istaknuti da se je Republika Hrvatska, osnivanjem Stručne radne skupine Ministarstva kulture i medija i održavanjem niza okruglih stolova i edukativnih radionica u Zagrebu, a zatim i u Splitu, Osijeku, te sada u Varaždinu, među prvim državama članicama EU, sustavno počela baviti problematikom SLAPP tužbi.
 
U sklopu rada na novom Zakonu o medijima, istaknula je na radionici ravnateljica Uprave za medije i razvoj kulturnih i kreativnih industrija Jasna Vaniček-Fila, namjera nam je implementirati mehanizam za rano prepoznavanje i odbacivanje SLAPP tužbi, a uz preporuke EK koje već provodimo, iskazujemo zadovoljstvo predloženom Direktivom EK za suzbijanje strateških tužbi protiv javnog sudjelovanja i ciljevima koji se njome žele postići, te snažno podržavamo njeno donošenje kako bi se osigurala kvalitetna zaštita novinara od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka.
 
Inače, kako se navodi u kontekstu prijedloga Direktive EU, trenutačno nijedna država članica nema posebne zaštitne mjere protiv takvih postupaka, a ne postoje niti pravila za rješavanje SLAPP-a na razini Europske unije.

Radionicu su svojim izlaganjima predvodili izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lisičar s Pravnog fakulteta u Zagrebu, ujedno i član Radne skupine MKM, član Odbora stručnjaka za SLAPP te Odbora stručnjaka za integritet internetskih informacija Vijeća Europe, zatim izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković s Pravnog fakulteta u Zagrebu te predstavnik Sindikata novinara Hrvatske Dušan Miljuš, oboje također članovi Radne skupine MKM. U raspravi su sudjelovali predsjednik Županijskog suda u Varaždinu Zdravko Pintarić, suci Županijskog suda u Varaždinu Tatjana Ledinšćak-Babić, Tomislav Brđanović, Igor Pavlic, Amalija Švegović, sutkinja Općinskog suda u Čakovcu Nataša Miletić, predsjednik Županijskog suda u Bjelovaru Goran Milaković, viša sudska savjetnica Općinskog suda u Bjelovaru Anita Zelda, glavni urednik 24sata Ivan Buča i član RS MKM, predstavnici Ministarstva pravosuđa i uprave  i Ministarstva kulture i medija, članovi Radne skupine MKM te glavni urednici i novinari nacionalnih, regionalnih i lokalnih medija.


U Rijeci 7. lipnja 2023. održana radionica o problematici strateških tužbi protiv javnog sudjelovanja
 
Niz eduaktivnih radionica o SLAPP tužbama Ministarstvo kulture i medija RH nastavilo je i u 2023. godini, održavši još jednu stručnu edukaciju o problematici strateških tužbi usmjerenih protiv javnog sudjelovanja - SLAPP-tužbi s kojima se suočavaju mediji, u Regionalnom centru Pravosudne akademije u Rijeci.
Uz članove stručne radne skupine Ministarstva kulture i medija, na radionici su kao predavači i panelisti sudjelovali državna tajnica Ministarstva pravosuđa i uprave Vedrana Šimundža - Nikolić, izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković s Pravnog fakulteta u Zagrebu, sudac Vrhovnog suda Željko Pajalić, predstavnik Sindikata novinara Hrvatske Duško Miljuš te glavni urednik 24sata Ivan Buča, dok je radionicu moderirala ravnateljica Uprave za medije i razvoj kulturnih i kreativnih industrija Ministarstva kulture i medija Jasna Vaniček - Fila. U raspravi na radionici sudjelovali su predsjednik Županijskog suda u Rijeci dr. sc. Vlado Skorup te sutkinje i suci sa Županijskog i Općinskog suda u Rijeci te Crikvenici.
 
Okrugli stol - javna rasprava te prva radionica o problematici SLAPP tužbi održani su u Zagrebu u rujnu i prosincu 2021. godine te je jedan od zaključaka tih rasprava bio upravo potreba održavanja edukacija i u drugim dijelovima Hrvatske, nakon čega su uslijedile stručne radionice u Splitu, Osijeku i Varaždinu. Posljednjom u nizu, radionicom u Rijeci edukacijama su obuhvaćeni svi Regionalni centri Pravosudne akademije u Hrvatskoj, čime je dan dodatni doprinos jačanju svijesti u stručnoj i općoj javnosti o negativnim posljedicama strateških tužbi protiv javnog sudjelovanja, kao i načinima kako ih suzbijati.
 
Slijedom svih dosadašnjih aktivnosti, Ministarstvo kulture i medija upravo je pred donošenjem krovnog srednjoročnog akta strateškog planiranja, Nacionalnog plana razvoja kulture i medija od 2023. do 2027. godine, u kojem je jedna od zacrtanih mjera, s ciljem osiguranja zaštite novinara od neosnovanih i zlonamjernih sudskih postupaka, uspostava mehanizma za rano prepoznavanje i odbacivanje SLAPP tužbi. Takva će se odredba implementirati u novi Zakon o medijima čije je donošenje u planu u ovoj godini.
 
Treba istaknuti kako je Ministarstvo pravosuđa i uprave i ove, 2023. godine Hrvatskom novinarskom društvu  dostavilo službene podatke o ukupnom broju predmeta u parničnim i kaznenim postupcima, u kojima su tuženici novinari i medijske kuće.
Naglašavaju kako broj navedenih predmeta ne predstavlja broj tzv. SLAPP tužbi sukladno Preporuci Europske komisije 2022/758 od 27. travnja 2022. o zaštiti novinara i boraca za ljudska prava uključenih u javno sudjelovanje od očito neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka.
S obzirom na nedostatak definicije SLAPP tužbi kako u nacionalnom zakonodavstvu tako i na razini Europske unije, pa time i nemogućnost preciznog utvrđivanja takvih sudskih predmeta, sukladno kriterijima Preporuke, putem sustava eSpis izvršen je pregled sudskih predmeta u parničnim i kaznenim postupcima u kojima su okrivljenici novinari i medijske kuće. Navedenim pregledom, ističu u Ministarstvu pravosuđa i uprave,  utvrđeno je da bi se od ukupnog broja predmeta u 2021. i 2022. godini, na tzv. SLAPP tužbe moglo odnositi 68 parničnih i 11 kaznenih predmeta, ukupno njih 79.
 


Izvješće o stanju građanskih i kaznenih postupaka protiv novinara u Hrvatskoj

Od Ministarstva pravosuđa i uprave redovito tražimo izvješća o stanju građanskih i kaznenih postupaka protiv novinara u Hrvatskoj, a službeni podaci za 2021. godinu pokazuju blagi pad u broju pokrenutih postupaka.

Što se tiče pokrenutih kaznenih postupaka, u 2021. godini bilo je ukupno na svim sudovima u RH zaprimljeno 34 kaznenih postupaka, najmanje u posljednjih 6 godina.U pokrenutim kaznenim postupcima najveći je broj odbačaja privatnih tužbi, obustava postupka i oslobađajućih presuda u korist novinara, odnosno od ukupno 52 riješenih kaznenih predmeta u 2021. godini, 27 sudskih postupaka je obustavljeno, odbačeno je 12 privatnih tužbi, 6 je oslobađajućih, 1 odbijajuća, dok su donesene samo 3 osuđujuće presude s obrazloženjem.

Prema službenim podacima Ministarstva pravosuđa i uprave, u pogledu parničnih postupaka, u cijeloj 2021. godine pokrenuto je ukupno 380 postupaka u kojima su optuženici novinari, dok je u 2020. godini broj pokrenutih postupaka iznosio 489, u 2019. bilo ih je 416, a 2018. godine pokrenuto je 501 parničnih postupaka.

 
Službeno istraživanje o broju SLAPP tužbi u Europskoj uniji, pa tako niti u Hrvatskoj, nije provedeno, dok HND proteklih nekoliko godina provodi godišnju anketu o aktivnim postupcima pokrenutim protiv medija i novinara te pratimo isto tako te anketne podatke. No, otvoreno je pitanje koliko se njih, od navedenog broja aktivnih postupaka, odnosi na postupke koji se mogu smatrati SLAPP tužbama, jer anketa nije provedena, odnosno prezentirana tako da se odgovori na to pitanje. Treba istaknuti da je Hrvatska radiotelevizija, koja je 2018. tužila vlastite novinare, tijekom 2021. povukla sve SLAPP tužbe.

Radna skupina Ministarstva kulture i medija prati i komparativne podatke koje objavljuje CASE novinarsko udruženje (Coalition Against SLAPPs in Europe), koje je u najnovijem izvješću iz ožujka 2022. izvijestilo da su u Hrvatskoj u razdoblju od 2010. do 2021. podnesene ukupno 33 SLAPP-tužbe, a prema tom istraživanju više SLAPP tužbi nego u Hrvatskoj bilježi se u Malti (42), Sloveniji (41), Bosni i Hercegovini (40), te Poljskoj (119) i Francuskoj (50).
 
Treba naglasiti da će u sklopu rada na novom Zakonu o medijima biti raspravljene i dobre prakse vezane uz jačanje neovisnosti i sigurnosti novinara, uključujući one razrađene pod okriljem Vijeća Europe, kao i novim inicijativama koje je najavila Europska komisija u sklopu Akcijskog plana za europsku demokraciju.
 
Isto tako, u novom Zakonu o medijima namjera nam je implementirati mehanizam za rano prepoznavanje i odbacivanje SLAPP tužbi, a uz preporuke EK koje već provodimo, iskazujemo zadovoljstvo predloženom Direktivom EK za suzbijanje strateških tužbi protiv javnog sudjelovanja i ciljevima koji se njome žele postići te snažno podržavamo njeno donošenje kako bi se osigurala kvalitetna zaštita novinara od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka.
 


Usvojen Nacionalni plan razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2027. godine

28. prosinca 2023. - Slijedom svih dosadašnjih aktivnosti, Ministarstvo kulture i medija organiziralo je niz rasprava na stručnoj radnoj skupini za medije, koja je okupila široki krug stručnjaka iz medijskog sektora i akademske zajednice te strukovnih novinarskih udruga, za izradu krovnog srednjoročnog akta strateškog planiranja, Nacionalnog plana razvoja kulture i medija od 2023. do 2027. godine. Jedna od ključnih usvojenih mjera u Nacionalnom planu, kojom je namjera osigurati zaštitu novinara od neosnovanih i zlonamjernih sudskih postupaka, jest uspostava mehanizma za rano prepoznavanje i odbacivanje očito neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka (strateških tužbi protiv javnog sudjelovanja - SLAPP tužbi) te će se takva odredba implementirati i u novi Zakon o medijima čije je donošenje u planu.  Nacionalni plan razvoja kulture i medija za razdoblje 2023. do 2027. godine i pripadajući Akcijski plan razvoja kulture i medija za razdoblje od 2023. do 2024. godine, nakon provedenog javnoga savjetovanja i zatim još jedne finalne rasprave na stručnoj radnoj skupini u studenome 2023.,  usvojeni su na sjednici Vlade Republike Hrvatske  28. prosinca 2023. Samim time, kao i svim dosad provedenim edukativnim aktivnostima, jasna je odlučna podrška Ministarstva kulture i medija neovisnom novinarstvu i jačanju zaštite slobodnoga rada svih novinarki i novinara.

Više na poveznici:  https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/usvojen-nacionalni-plan-razvoja-kulture-i-medija-2023-do-2027/25024