Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama Zakona o kazalištima, s konačnim prijedlogom Zakona

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O
NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA
ZAKONA O KAZALIŠTIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA
 

24. siječnja 2014. godine

 
            Otvaramo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama Zakona o kazalištima, s konačnim prijedlogom Zakona.
 
            U provedbi Zakona o kazalištima (Narodne novine, broj 71/2006 i 121/2013), od njegova donošenja 2006. godine do danas, uočene su određene poteškoće koje se ovim zakonskim prijedlogom otklanjaju.       
 
            Važećim Zakonom o kazalištima, propisana je procedura imenovanja i razrješenja intendanata nacionalnih kazališta kojima su osnivači gradovi i županije, na način da ih, na prijedlog kazališnog vijeća, imenuje i razrješava predstavničko tijelo osnivača, a potvrđuje ministar kulture. Zakonske odredbe i dosadašnja praksa u postupku izbora intendanta nacionalnog kazališta ne daju potpuno rješenje, te stoga Zakon nije funkcionalan. Naime, ova se procedura, s obzirom na složenost uvjetovanu sporazumom predstavničkih tijela osnivača, pokazala neučinkovitom u slučaju kada dva osnivača ne mogu postići sporazum o imenovanju intendanta odnosno vršitelja dužnosti intendanta. Pored nacionalnih kazališta postoje i druga javna kazališta kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave potrebno je također predvidjeti  rješenja za slučaj da se više osnivača ne može usuglasiti oko imenovanja ravnatelja javnog kazališta i javne kazališne družine.
 
           Predloženim rješenjem, uvažavajući postojeće zakonsko rješenje kojim se određuju tijela nadzora nad radom nacionalnih i drugih javnih kazališta, osigurat će se nesmetano funkcioniranje javnih kazališta u budućnosti, osobito onih koji imaju više osnivača, koji se ne mogu sporazumjeti o imenovanju intendanta odnosno ravnatelja javnog kazališta.
 
          Cilj i svrha internetskog savjetovanja je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama Zakona o kazalištima. Pozivaju se predstavnici zainteresirane stručne javnosti da dostave svoje načelne primjedbe i prijedloge na cjelokupni tekst, kao i konkretne prijedloge na pojedine članke predložene u Prijedlogu nacrta, uz jasna obrazloženja i to putem obrasca sudjelovanja.
 
           Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: javna.rasprava-kazaliste@min-kulture.hr  najkasnije do 2. veljače 2014. godine.
 
           Po završetku procesa savjetovanja rezultati internetskog savjetovanja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva.