Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu uredbe o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama – posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u ustanovama kulture (članci 9., 10. i 11.)

 SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O
NACRTU  UREDBE O IZMJENAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA
I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA – POSEBNI
NAZIVI RADNIH MJESTA I KOEFICIJENATA SLOŽENOSTI POSLOVA
U USTANOVAMA KULTURE

(članci 9. , 10. i 11.)
 

12. svibnja 2014. godine
 
      Otvaramo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu  uredbe o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama – posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u ustanovama kulture (članci 9., 10. i 11.).
 
     Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama uređuju se jedinstveni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u javnim službama u skladu sa Zakonom o plaćama u javnim službama (NN 27/01).
 
     Ovim izmjenama navedene Uredbe u članku 9. uređuju se posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u ustanovama kulture, dok se člankom 10. uređuju posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, a člankom 11. uređuju se posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u Ansamblu narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO.
 
     Cilj i svrha internetskog savjetovanja je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o Nacrtu  uredbe o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama – posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u ustanovama kulture (članci 9. , 10. i 11.).  
 
      Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: uredba.js@min-kulture.hr  najkasnije do 27. svibnja 2014. godine.
 
      Po završetku procesa savjetovanja rezultati internetskog savjetovanja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva.