Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU:
NACRT PRAVILNIKA O POSTUPKU I UVJETIMA ZA PRIZNAVANJE PRAVA
SAMOSTALNIH UMJETNIKA NA UPLATU OBVEZNIH DOPRINOSA ZA
MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE IZ SREDSTAVA
PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
 
  
11. ožujka 2014. godine
 
 
       Otvaramo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske.
 
       Nacrt Pravilnika izrađen je na prijedlog umjetničkih strukovnih udruga, a objedinjeni Nacrt Pravilnika je usuglasio Upravni odbor Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. Ovaj Pravilnik donosi ministar kulture na prijedlog većine postojećih umjetničkih strukovnih udruga uključujući i udrugu samostalnih umjetnika.
 
       Ovim Nacrtom Pravilnika uređuje se status, utvrđuju se postupak i uvjeti za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske, a čije umjetničko stvaralaštvo predstavlja zamjetan doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti. Također se utvrđuje postupak imenovanja i način rada Stručnog povjerenstva za priznavanje prava samostalnih umjetnika.
 
      Cilj i svrha internetskog savjetovanja je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o Nacrtu Pravilnika o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske. Pozivaju se predstavnici zainteresirane stručne javnosti da dostave svoje načelne primjedbe i prijedloge na cjelokupni tekst, kao i konkretne prijedloge na pojedine članke predložene u Nacrtu, posebice u dijelu koji se odnosi na umjetničke brojčane kriterije uz jasna obrazloženja i to putem obrasca sudjelovanja.
 
       Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: ppuppsu@min-kulture.hr  najkasnije do 11. svibnja 2014. godine.

       Uvažavajući zahtjev Hrvatskog društva dramskih umjetnika i ostalih strukovnih udruga Ministarstvo kulture RH produljuje vrijeme trajanja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Pravilnika o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obaveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna RH do 11. svibnja 2014. i u tom vremenu svi zainteresirani mogu podnijeti svoje prijedloge i mišljenja.
 
       Po završetku procesa savjetovanja rezultati internetskog savjetovanja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva.