Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra


SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU:
NACRT PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O POSTUPKU
I NAČINU IZDAVANJA DOPUŠTENJA ZA OBAVLJANJE PODVODNIH
AKTIVNOSTI U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM
MORU REPUBLIKE HRVATSKE U PODRUČJIMA GDJE
SE NALAZE KULTURNA DOBRA

 
 
15. travnja 2014. godine
 
 
Otvaramo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra.
 
Pravilnikom o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao kulturno dobro utvrđuje se postupak i način izdavanja, te sadržaj i oblik dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske gdje se nalaze podvodna arheološka nalazišta i zone koje imaju svojstvo nepokretnog kulturnog dobra prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
 
Ovim Nacrtom Pravilnika uređuju se uvjeti prijave na natječaj Ministarstva kulture imajući u vidu da su brojni ronilački klubovi registrirani kao fizičke osobe (obrti) te se ukazala potreba da se uz pravne i fizičkim osobama pruži mogućnost prijave na natječaj Ministarstva kulture. Nadalje, Odlukom Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 96/10) o ukidanju odredbi članka 5., članka 5.a stavka 2. i članka 8. Pravilnika o obavljanju podvodnih aktivnosti (Narodne novine, broj 47/99, 23/03, 28/03, 52/03 i 58/03) ukinuta je ronilačka iskaznica Hrvatskog ronilačkog saveza te se ovim Nacrtom Pravilnik usklađuje s navedenom Odlukom Vlade.
 
Cilj i svrha internetskog savjetovanja je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra. Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da dostave svoje načelne primjedbe i prijedloge na cjelokupni tekst, kao i konkretne prijedloge na pojedine članke predložene u Nacrtu, uz jasna obrazloženja i to putem obrasca sudjelovanja. Primjedbe i prijedlozi koji nisu upućeni putem obrasca sudjelovanja neće se razmatrati.
 
Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: pod.akt.kult.dobra@min-kulture.hr najkasnije do 30. travnja 2014. godine.
 
Po završetku procesa savjetovanja rezultati internetskog savjetovanja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva.