Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s Konačnim prijedlogom zakona

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU:
 
NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA
  
25. travnja 2014. godine
 

       Otvaramo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s Konačnim prijedlogom zakona.
 
       Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, br. 69/99, 151/2003, 157/2003, 87/2009, 88/2010, 61/2011, 25/2012, 136/12 i 157/13) uređuju se vrste kulturnih dobara, uspostavljanje zaštite nad kulturnim dobrom, obveze i prava vlasnika kulturnih dobara, koncesije i koncesijska odobrenja na kulturnim dobrima, mjere zaštite i očuvanja kulturnih dobara, obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, obavljanje upravnih i inspekcijskih poslova, rad i djelokrug Hrvatskoga vijeća za kulturna dobra, financiranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara, kao i druga pitanja u vezi sa zaštitom i očuvanjem kulturnih dobara.
 
      Predloženim izmjenama dodatno se uređuje i precizira upis svojstva kulturnog dobra i prostornih međa kulturnog dobra u zemljišnu knjigu; dostava i način dostave rješenja o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra putem javne objave; preciziraju se odredbe o pravu prvokupa; usklađuju se odredbe o koncesijama sa Zakonom o koncesijama i drugim posebnim propisima; usklađuju se odredbe Zakona sa Zakonom o gradnji i Zakonom o prostornom uređenju; propisuje se način provođenja nadzora nad prometom pokretnih kulturnih dobara te se uređuje sastav i način imenovanja Hrvatskoga vijeća za kulturna dobara, kao i prekršajne i prijelazne odredbe.
 
      Cilj i svrha internetskog savjetovanja je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o Nacrtu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s Konačnim prijedlogom zakona. Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da dostave svoje načelne primjedbe i prijedloge na cjelokupni tekst, kao i konkretne prijedloge na pojedine članke predložene u Nacrtu, uz jasna obrazloženja i to putem obrasca sudjelovanja.
 
      Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: zakon.zastita.k.d@min-kulture.hr najkasnije do 15. svibnja 2014. godine.

      Ministarstvo kulture RH produljuje vrijeme trajanja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s Konačnim prijedlogom zakona  do 27. svibnja 2014. godine i u tom vremenu svi zainteresirani mogu podnijeti svoje prijedloge i mišljenja.
 
       Po završetku procesa savjetovanja rezultati internetskog savjetovanja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva.