26. travnja 2019. - Primopredaja palače Moise na otoku Cresu nakon završetka radova obnove

  • Slika
  • Slika

Dana 26. travnja 2019. godine u 12 h u Gradu Cresu održat će se primopredaja palače Moise nakon završetka radova obnove.

Obnovljenu palaču Moise od izvođača radova „Ing-grad“ d.o.o. iz Zagreba preuzet će Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao potpisnik ugovora za izvođenje radova obnove, korisnik projekta Ministarstvo kulture, vlasnik palače Grad Cres i krajnji korisnik Sveučilište u Rijeci.

Uz ministricu kulture dr. sc. Ninu Obuljen Koržinek događanju će prisustvovati državni tajnik Krešimir Partl i načelnica Sektora za programe i projekte Europske unije Anastazija Magaš Mesić, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Tomislav Petric, gradonačelnik Grada Cresa Kristijan Jurjako, rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija i voditelj projekta ispred Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Pero Lučin.

Projekt IPA 2013 „Obnova palače Moise na otoku Cresu“ primjer je projekta održive obnove i revitalizacije te rehabilitacije kulturnog dobra koji u konačnici doprinosi gospodarskom i društvenom razvoju otoka Cresa i šire regije. Projekt je pripremljen u sklopu partnerskog projekta Ministarstva kulture, Europske komisije i Vijeća Europe: Joint Programme on the Integrated Rehabilitation project Plan/ Survey on the Architectural and Archeological Heritage - IRPP/ SAAH, a u suradnji s vlasnikom palače – Gradom Cresom i budućim korisnikom – Sveučilištem u Rijeci.

Palača Moise postat će Sveučilišni reginalni centar za cjeloživotno učenje, humanističke i društvene znanosti. Očekivani rezultati projekta su nova radna mjesta, bolja kvaliteta obrazovanja za lokalno stanovništvo, razvoj selektivnih oblika turizma i produljenje turističke sezone u Cresu.

Projekt u iznosu od 4.149.638,84  EUR sufinanciran je kroz program IPA 2013 - komponenta pomoć u tranziciji i jačanje institucija,  i to u omjeru 85 % EU sredstva, 15 % sredstva Ministarstva kulture. Projekt se provodi kroz tri ugovora (ugovor za radove obnove, ugovor za nadzor radova obnove i ugovor za opremu), a svečanom primopredajom 26. travnja 2019. godine obilježava se završetak ugovora za izvođenje radova cjelovite obnove palače Moise.

Palača Moise ima status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra i upisana je u Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z_3957. Smještena je u jugoistočnom dijelu zaštićene povijesne jezgre grada Cresa i najveća je renesansna kuća u Cresu. Palača Moise ističe se između ostalih creskih renesansnih palača svojim horizontalnim i vertikalnim dimenzijama, arhitektonskim rješenjima neuobičajenim za cresko podneblje (trijem, svodovi) i oslikanim interijerom.