Natječaj za dodjelu Nagrade „Vicko Andrić" za 2016. godinu (Rok: 8.6.2017.)

Na temelju odredbe točke V. Odluke o Nagradi »Vicko Andrić« (NN 82/05 i 33/13), Odbor za dodjelu Nagrade »Vicko Andrić« raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu Nagrade »Vicko Andrić« za 2016. godinu.

 

1. Nagrada »Vicko Andrić« dodjeljuje se za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine u Republici Hrvatskoj, i to za postignuća u:

– konzervatorsko-restauratorskim radovima na očuvanju kulturne baštine
– istraživanju i dokumentiranju kulturnih dobara
– razvoju konzervatorske i konzervatorsko-restauratorske struke i unaprjeđenju sustava zaštite kulturne baštine
– očuvanju i obogaćenju ukupnog fundusa kulturne baštine Republike Hrvatske.

2. Nagrada se dodjeljuje kao:

   2.1. godišnja nagrada – pojedincima i pravnim osobama za njihov izvanredan doprinos u zaštiti kulturne baštine koji su ostvarili tijekom protekle godine;
   2.2. nagrada za životno djelo – istaknutim pojedincima koji su svojim izvanrednim doprinosom i radom na zaštiti kulturne baštine obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji rad čini zaokruženu cjelinu, a njihova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske;
   2.3. nagrada za doprinos lokalnoj zajednici – pojedincima ili udrugama civilnoga društva za doprinos lokalnoj zajednici na očuvanju ili promociji kulturne baštine.

Prijedloge za dodjelu Nagrade »Vicko Andrić« mogu podnijeti građani, udruge građana, ustanove, trgovačka društva, tijela državne vlasti, tijela lokalne i regionalne samouprave, vjerske zajednice i druge fizičke i pravne osobe.

Prijedlog za svakog kandidata treba sadržavati:

   1. tijek i opis ostvarenja zbog kojeg se kandidat predlaže, s popratnim slikovnim materijalom
   2. obrazloženje s popisom radova i životopisom kandidata predloženog za nagradu za životno djelo.

Djela za prijavu dostavljaju se u digitalnom obliku napisana u Wordu na CD-u te na listovima A4. Potrebno je numerirati stranice. Prijava treba sadržavati: karakteristične grafičke i vizualne priloge, fotografije (koje omogućuju usporedbu stanja prije i poslije radova) i obrazloženje rada koji se odnosi na očuvanje i zaštitu kulturne baštine (preporučeni opseg: 3 kartice teksta). U obrazloženju treba istaknuti inovaciju u metodologiji ili općenito pristupu zaštiti baštine kao i primjenu visokih etičkih i stručnih načela.

Prijedlozi se primaju do 8. lipnja 2017. na adresu:

Ministarstvo kulture RH
Odbor Nagrade »Vicko Andrić«
Runjaninova 2
10000 Zagreb.