Javni poziv za imenovanje dijela članova Upravnog vijeća HINE (Rok: 12.1.2017.)

    U ime Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo kulture objavilo je „Javni poziv za imenovanje dijela članova Upravnog vijeća HINE“ u Narodnim novinama broj 122/16 i u Jutarnjem listu od 28. prosinca 2016.

     Prijave na Javni poziv podnose se u roku 15 dana od dana objave Javnog poziva, na sljedeću adresu: Ministarstvo kulture, 10000 Zagreb, Runjaninova 2, s naznakom: “Prijava kandidata za člana/icu Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije“.

Objava: 28.12.2016., Narodne novine 122/16.