Javni poziv za predlaganje kandidata za tri člana Vijeća za elektroničke medije


Vlada Republike Hrvatske objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za tri člana Vijeća za elektroničke medije.

 
     1. Na temelju članka 68. stavka 2. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13), Vlada Republike Hrvatske objavljuje javni poziv radi prikupljanja prijava kandidata za imenovanje tri člana Vijeća za elektroničke medije.

     2. Članovi Vijeća za elektroničke medije mogu biti samo državljani Republike Hrvatske koji imaju stručno znanje, sposobnosti i iskustvo u djelatnosti radija ili televizije, ili u izdavačkoj, kulturnoj ili sličnoj djelatnosti. Članovi Vijeća trebaju biti javni djelatnici koji su se u javnom životu istaknuli zalaganjem za poštivanje demokratskih načela i vladavinu prava, izgradnju i unaprjeđenje najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, razvitak civilnoga društva, obranu ljudskih prava i sloboda, kao i za zaštitu slobode izražavanja. Član Vijeća ne može biti državni dužnosnik, dužnosnik u izvršnoj ili sudbenoj vlasti, kao ni dužnosnik političke stranke. Članovi Vijeća ne smiju biti vlasnici, dioničari ili imatelji udjela, članovi uprava, nadzornih odbora ili članovi upravnih vijeća i drugih odgovarajućih tijela upravljanja, direktori, ravnatelji ili drugi voditelji poslovanja pravnih osoba na koje se primjenjuju odredbe Zakona o elektroničkim medijima, a odnose se na audio i audiovizualne medijske usluge te mrežne operatore. Članovi Vijeća ne mogu biti zaposlenici ili u ugovornom ili nekom drugom odnosu u bilo kojoj pravnoj osobi ili službi koja se odnosi na audio ili audiovizualne medijske usluge te mrežne operatore, kao ni osobe koje obavljaju poslove zbog kojih bi moglo doći do sukoba interesa.
     Članovi Vijeća imenuju se na razdoblje od pet godina. Članovi Vijeća obavljaju svoju dužnost profesionalno, kao zaposlenici Agencije za elektroničke medije s punim radnim vremenom.

     3. Prijave, uz koje se obvezno prilažu životopis i dokazi o ispunjavanju uvjeta iz javnog poziva, podnose se u roku od 15 dana od objave Javnog poziva, na adresu: Ministarstvo kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava kandidata za člana Vijeća za elektroničke medije«.


Ministarstvo kulture
 
Objava 8.3.2017., Narodne Novine 20/17.