Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2018. godini (Rok: 6.9.2017.)

Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 47/90, 27/93 i 38/09) i Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 55/16) objavljuje

 
Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2018. godini
 
 
1.
Ministarstvo kulture dodjeljivat će potpore autorima za:
  • književno-umjetnički rad
  • prijevode na hrvatski jezik djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća
Potpora se neće dodjeljivati autorima za publicistička i stručna djela te za pripremu znanstvenih radova.

2.
Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske.

3.
Dodjeljivat će se sljedeće potpore:
  • godišnje potpore u pojedinačnom iznosu od 84.000,00 kn
  • polugodišnje potpore u pojedinačnom iznosu od 42.000,00 kn
  • tromjesečne potpore u iznosu od 21.000,00 kn
Potpore će se isplaćivati autorima u mjesečnim obrocima od 7.000,00 kn
Autori se nemaju pravo prijaviti na Javni poziv za poticanje književnoga stvaralaštva:
- prije nego što bude objavljena knjiga za koju su zadnji put koristili ovu potporu
- ako je Ministarstvo kulture nakladniku već odobrilo potporu za izdavanje prijavljenog naslova ili ako se nakladnik prijavljuje za potporu izdavanju u istoj godini.

4.
Uz prijavnicu, kratki životopis i bibliografiju, autori su dužni dostaviti detaljan opis projekta – sinopsis, ogledni arak te prijedlog plana realizacije.
Potrebno je dostaviti dvije recenzije prijavljenoga autorskog projekta. Recenzenti moraju biti relevantni stručnjaci za navedena područja i to književni kritičar ili teoretičar te urednik ili izdavač.
Životopis, bibliografija, plan realizacije, sinopsis i ogledni arak dostavljaju se isključivo u elektroničkom obliku na adresu:
knjizevno.stvaralastvo@min-kulture.hr 

Prijavnica i recenzije moraju biti ispisane i potpisane.
Autori koji se ponovno prijavljuju moraju uz svoju prijavu dostaviti primjerak objavljene knjige za koju su zadnji put koristili potporu za poticanje književnog stvaralaštva ako je nisu ranije dostavili Ministarstvu kulture.

5.
Sve u roku pristigle ponude s potpunom dokumentacijom razmotrit će posebno formirano povjerenstvo te uputiti prijedlog ministru kulture koji će donijeti odluku o dodjeli potpora autorima.
S korisnikom potpore za poticanje književnoga stvaralaštva sklopit će se ugovor kojim će se urediti prava i obveze autora i Ministarstva.

6.
Ponude sa svom traženom dokumentacijom mogu se poslati poštom ili osobno predati u
Ministarstvu kulture, 10000 Zagreb, Runjaninova 2.
Prijavnice se mogu naći na internetskoj adresi www.min-kulture.hr
Nepotpune prijave neće se razmatrati.
Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: knjizevno.stvaralastvo@min-kulture.hr ili na telefonske brojeve 01 4866 406/01 4866 466/01 4866 486.
Priložena dokumentacija neće se vraćati podnositeljima.

7.
Ponude na ovaj javni poziv mogu se podnositi od dana objave do 6. rujna 2017. godine.
 Zagreb, 20. lipnja 2017.