Poziv na suradnju u obilježavanju Dana europske baštine 2021. godine u Hrvatskoj


Poziv na suradnju u obilježavanju Dana europske baštine 2021. godine u Hrvatskoj


Manifestacija Dani europske baštine održat će se tijekom rujna i listopada 2021. godine sa zajedničkom temom Baština za sve.

Cilj je ovogodišnje manifestacije potaknuti zajedništvo, suradnju, uključivost i jednake mogućnosti za sve društvene skupine da dožive kulturnu baštinu. Odabrana tema omogućuje naime usmjerenost na različite društvene skupine koje stvaraju, čuvaju i predstavljaju baštinu kao dio vlastita identiteta i zalog za budućnost.

Sukladno napretku novih tehnologija, mogućnosti bržeg i lakšeg pristupa znanjima o kulturi i kulturnoj baštini te epidemiološkim izazovima, pozivamo vas da u obilježavanju ovogodišnjih Dana europske baštine, uz uobičajene načine organiziranja prigodnih programa poput radionica, obilazaka, izložbi, prezentacija i predavanja, uključite što više virtualnih sadržaja. Multimedijalnim pristupom pospješit će se kreativno prezentiranje sadržaja i sudjelovanje šireg raspona publike.

Radi pravovremene izrade službene programske knjižice Dana europske baštine za 2021. godinu, molimo da podatke o lokaciji, datumu i vremenu događanja, prema potrebi poveznicu na virtualno događanje, opis događanja u duljini od pola tekstualne kartice (900 znakova s razmacima) i dvije karakteristične fotografije u formatu JPG s pripadajućim legendama, podacima o autoru te reguliranim autorskim pravima dostavite do
2. kolovoza 2021. godine putem elektroničke pošte na adresu: danieuropskebastine@min-kulture.hr.

 
     
   Brošura ideja za pripremu programa: 
   European Heritage Days 2021 Heritage: All-Inclusive! .pdf 
 
                                             
 www.europeanheritagedays.com