Kulturne rute Vijeća Europe

Vijeće Europe pokrenulo je program Kulturne rute Vijeća Europe 1987. godine s ciljem predstavljanja zajedničke kulturne baštine, boljeg razumijevanja europskog kulturnog identiteta te oblikovanja zajedničkog kulturnog prostora.

Uz očuvanje prirodne i kulturne baštine program promiče održivi razvoj, potiče obrazovanje, edukativnu i kulturnu razmjenu, a obogaćivanjem kulturne turističke ponude otkriva manje atraktivne i poznate destinacije u kojima potiče kulturni, društveni i ekonomski razvoj.Kulturne rute u svom djelovanju podržavaju temeljna načela Vijeća Europe: ljudska prava, demokraciju, kulturnu raznolikost i interkulturni dijalog.
Svaka ruta predstavlja europske vrijednosti koje su zajedničke najmanje trima državama, a kao rezultat znanstvenog istraživanja multidisciplinarnog tima stručnjaka oslikavanjem europske memorije, povijesti, baštine i identiteta doprinosi interpretaciji raznolikosti suvremene Europe.

Odbor ministara Vijeća Europe 2010. godine donio je Prošireni djelomični sporazum o kulturnim rutama (EPA) kako bi omogućio bolju suradnju država članica. Sporazum okuplja 40 država članica zajedno s Republikom Hrvatskom, koja mu je pristupila 2016. godine.

Za provedbu i donošenje certifikata Kulturna ruta Vijeća Europe, koji je dokaz i jamstvo izvrsnosti, zadužen je Upravni odbor EPA-e, a pod pokroviteljstvom Vijeća Europe kulturnim rutama upravlja Europski institut za kulturne rute u Luxembourgu. Upravni odbor čine predstavnici država članica, uvijek iz ministarstva kulture ili turizma, po jedan predstavnik svake države s pravom glasa. U njegovom radu sudjeluju Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, Europski parlament, Europska komisija, UNWTO (Svjetska turistička organizacija), UNESCO i Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

Otkad je Vijeće Europe 1987. godine predložilo prvu kulturnu rutu Hodočasnički put Santiago de Compostela, do danas je certificirano 47 kulturnih ruta Vijeća Europe.

Republikom Hrvatskom prolazi 20 kulturnih ruta, čime je Hrvatska prepoznata kao destinacija bogatog kulturnog naslijeđa. Putem različitih tema program podiže svijest o europskoj i hrvatskoj kulturi te potiče njezine građane na promišljanje o svojem naslijeđu, dok uključivanjem lokalnih projekata omogućuje samoodrživost i stvara kulturni kapital. Time je Hrvatska u samom vrhu promicanja svojega nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog nasljeđa u europskom okruženju.

Detaljne informacije o programu Kulture rute Vijeća Europe možete naći na poveznici:
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/european-institute-of-cultural-routes