Poziv na suradnju za obilježavanje Dana europske baštine 2020. godine u Hrvatskoj

Manifestacija Dani europske baštine održavat će se tijekom rujna i početkom listopada 2020. godine, pod zajedničkom temom Baština i obrazovanje – učenje za život.

Baština i obrazovanje utkani su u sve što radimo te definiraju naše okruženje, a kroz isprepletenost znanja, tradicije i vještina čine potencijal koji nudi kreativna rješenja te podlogu za stvaranje novih ideja koje uključuju širok spektar publike – djecu, mlade i starije, ranjive skupine, lokalno stanovništvo i druge.

Sukladno napretku novih tehnologija, mogućnosti bržeg i lakšeg pristupa informacijama i znanjima o kulturi i kulturnoj baštini te novonastalim epidemiološkim izazovima, pozivamo da u obilježavanju ovogodišnjih Dana europske baštine uz dosadašnji način organiziranja prigodnih programa poput izložbi, radionica, prezentacija, stručnih obilazaka, promocija i slično uključite što više virtualnih, odnosno digitalnih oblika prezentacije ove teme. Multimedijalnim pristupom raznovrsnim sadržajima na kreativan i pristupačan način apostrofirat će se važnost konstantne interakcije baštine s pojedincem.

Radi pravovremene izrade službene programske knjižice Dana europske baštine 2020., podatke o lokaciji, datumu i vremenu događanja, prema potrebi i poveznicu na virtualno događanje te tekst od pola kartice (900 znakova s razmacima) i dvije karakteristične fotografije u jpg. formatu s pripadajućim legendama, podatcima o autorima te reguliranim autorskim pravima potrebno je dostaviti dostavite do 3. kolovoza 2020. godine, putem elektroničke pošte na adresu: danieuropskebastine@min-kulture.hr.

 
 
   
       
Brošura 101 Event Ideas. pdf