Tehnike gradnje "u suho" kao nematerijalna kulturna baština, Cipar, 22.-23. siječnja 2016. (2.2.2016.)

     Prigodom obilježavanja 70-te obljetnice UNESCO-a, u Nicosiji (Cipar) od 22. do 23. siječnja 2016.g., uz podršku Regionalnog centra za očuvanje nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a u Sofiji, Ministarstva obrazovanja i kulture Cipra te ciparskog Nacionalnog komiteta za UNESCO održan je sastanak stručnjaka na temu Tehnika gradnje „u suho“ kao element nematerijalne kulturne baštine kako bi se započelo s izradom zajedničke kandidature za upis na UNESCO-ovu Reprezentativnu listu nematerijalnih dobara čovječanstva.
     
     Uz stručnjake iz Cipra, Bugarske, Grčke Španjolske i Švicarske kao predstavnik Ministarstva kulture RH sudjelovao je i stručnjak iz Udruge Dragodid koja je jedan od nositelja nematerijalnog kulturnog dobra – umijeća zidanja "u suho".
     Svoja iskustva stručnjaci su međusobno razmijenili prezentirajući tehnike gradnje "u suho" koje su dio nacionalnih inventara nematerijalne baštine. Tom prigodom ocijenjeno je da su zajedničkim sastankom učinjeni značajni koraci koji će pridonijeti međusobnom upoznavanju s mogućnostima i izazovima u  očuvanju i promociji gradnje "u suho" kao elementa nematerijalne kulturne baštine.

     Glavni zaključci i smjernice daljnjeg zajedničkog djelovanja na očuvanju dobra i izradi kandidature za upis na Reprezentativnu listu UNESCO-a prema završnom dokumentu sastanka su: nositelji nematerijalnog dobra izrazili su svoju zabrinutost za očuvanje gradnje "u suho"; podržane su mjere očuvanja primjenom Konvencije o zaštiti nematerijalne baštine UNESCO-a; zbog složenosti samog elementa konačni naziv dobra odredit će se tijekom sljedećih sastanaka u suradnji sa stručnjacima i nositeljima.
     Gradnja "u suho" danas je rasprostranjena na području država sudionica sastanka a same varijacije dobra su identificirane kao produkt specifičnih socio-ekonomskih i prirodnih osobitosti svakog pojedinog područja te je predložena zajednička predaja kandidature za upis na UNESCO-ovu Reprezentativnu listu kao važna inicijativa koja će omogućiti kvalitetnu promociju i očuvanje primjenom mjera zaštite i razmjenom primjera dobre prakse. Glavni koordinatori zajedničke kandidature, koja bi bila upućena UNESCO-u 2017.g. su Cipar i Grčka.

     Sljedeći sastanak na tu temu bit će održan u Cephaloniji (Grčka) od 9. do 11. rujna 2016.


FOTO: www.dragodid.org