Europska komisija poslala poziv za podnošenje prijedloga vezanih uz stajališta u pogledu donošenja carinskih propisa kojima se uređuje uvoz kulturnih dobara

Europska komisija je 29. listopada 2016. poslala poziv za javnu raspravu, odnosno podnošenje prijedloga vezanih uz stajališta svih zainteresiranih strana u pogledu donošenja carinskih propisa kojima se uređuje uvoz kulturnih dobara na teritoriju Europske unije, što uključuje mišljenja građana, poduzeća, nevladinih organizacija, akademske zajednice, javnih institucija, međunarodnih organizacija i sl.

     Cilj je javne rasprave jačanje mjera zaštite kulturne baštine u kontekstu sprječavanja nezakonite trgovine, suzbijanja stjecanja dobiti od prihoda nezakonite prodaje kulturnih dobara te jačanje legalne trgovine kulturnim dobrima u EU i svijetu kao i jačanje međunarodne suradnje u očuvanju kulturne baštine.
     Time Europska komisija, kao odgovor na brojne pozive za djelovanje što ih upućuju ostale institucije EU-a i nekoliko nacionalnih vlada, razmatra mogućnost usvajanja novih mjera za učinkovitije suzbijanje nezakonite trgovine kulturnim dobrima iz trećih zemalja.
     Svrha je rasprave također prikupljanje podataka i mišljenja svih zainteresiranih strana koje treba uzeti u obzir prilikom pripreme zakonskih prijedloga Europske komisije.
 
     Mišljenja se prikupljaju putem on line upitnika, a rok za njegovo ispunjavanja jest do 23. siječnja 2017. godine.
  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/consultation-rules-import-cultural-goods_en
 
 
 
Objava, 22.11.2016.