Književne manifestacije (pregled sa stanjem 10.4.2019.)Književne manifestacije  .pdf.xls  (pregled sa stanjem 10.4.2019.)
(pregled sa stanjem 17.12.2018.)

Književne manifestacije koje se kontinuirano održavaju, a uglavnom su vezane uz istaknute osobe i događaje hrvatske kulture, Ministarstvo redovito financira već duži niz godina.
Taj segment financiranja obuhvaća i programe promidžbe hrvatske knjige u inozemstvu, naročito u obliku sufinanciranja nacionalnih nastupa na inozemnim sajmovima knjiga.

Od posebnog su prioriteta književne manifestacije posvećene problematici suvremene hrvatske i svjetske književnosti koji uz festivalska događanja obuhvaćaju i tradicionalne manifestacije poput Goranovog proljeća, Knjige Mediterana, Galovićeve jeseni, Kaja v Zelini i drugih. Važan segment predstavljaju i književne nagrade koje se također redovno financiraju. Od nagrada mogu se izdvojiti nagrada Grigor Vitez, nagrada Ksaver Šandor Gjalski, nagrade Dana hrvatske knjige – Davidias, Judita i Slavić i druge. 
 
U okviru Poziva za financiranje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za programe književnih manifestacija zaprimljeno je 209 prijava 125 prijavitelja. Od toga je sufinancirano 117 programa 83 prijavitelja u ukupnom iznosu od 3.187.400,00 kn
                                                                                                                         
Programi:                                                                        Iznosi:             Postotak:
Književne manifestacije
Književna nagrada                                         11         185.000,00 kn       5,80%
Književna tribina (kontinuirano tijekom godine)         21         326.900,00 kn     10,26%
Književni festival/dani                                    50      1.530.000,00 kn     48,00%
Književni susret                                             17         240.500,00 kn       7,55%
Književno znanstveni skup                              9         225.000,00 kn       7,06%
Ostalo (navesti)                                               4         140.000,00 kn       4,39%
Promidžba hrvatske književnosti                     1           10.000,00 kn       0,31%
Sajam knjiga                                                    4         530.000,00 kn     16,63%
UKUPNO:                                                     117      3.187.400,00 kn   100,00%
 
Prijavljene programe vrednovalo je Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost u sastavu: Lahorka Plejić Poje, predsjednica, Iva Grgić Maroević, Ivica Matičević, Nikola Petković i Katica Matković Mikulčić.
Programi organizacije nacionalnih nastupa na međunarodnim sajmovima knjiga još uvijek nisu razmatrani budući da u te odluke treba uključiti zajedničke strateške ciljeve Ministarstva kulture i cjelokupne hrvatske književno-nakladničke i književne scene o kojima se vode intenzivni dogovori.

Kako bi se izbjeglo višestruko proračunsko financiranje istih programa sredstvima Ministarstva kulture nisu podržani oni programi koje u značajnijoj mjeri sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja ili koji su lokalnog karaktera, odnosno koje u većoj mjeri sufinancira lokalna zajednica.