Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa dodjele bespovratnih sredstava neprofitnim medijima

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU:
NACRT PROGRAMA DODJELE BESPOVRATNIH
SREDSTAVA NEPROFITNIM MEDIJIMA

 
1. travnja 2015. godine
 
     Otvaramo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa dodjele bespovratnih sredstava neprofitnim medijima.
 
     Programom se žele postići određeni opći i posebni ciljevi. Opći cilj je jačanje kritičkog kapaciteta i društvenog utjecaja neprofitnih medija, a posebni ciljevi su: širenje informativnog opsega (broja tema) i relevantnosti sadržaja (pozadine informacija) postojećih neprofitnih medija, osnivanje novih neprofitnih medija, profesionalizacija novinarskog i autorskog rada u neprofitnim medijima, stvaranje uvjeta za dugoročnije planiranje i stabilizaciju rada neprofitnih medija te poticanje suradnje između javnih i neprofitnih medija.
 
     Cilj i svrha internetskog savjetovanja je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o Nacrtu Programa dodjele bespovratnih sredstava neprofitnim medijima. Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da dostave svoje načelne primjedbe i prijedloge na cjelokupni tekst, kao i konkretne prijedloge na pojedine dijelove teksta Nacrta, uz jasna obrazloženja i to putem obrasca sudjelovanja. Primjedbe i prijedlozi koji nisu upućeni putem obrasca sudjelovanja neće se razmatrati.
 
     Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: neprofitni@min-kulture.hr najkasnije do 15. travnja 2015. godine.
 
     Po završetku procesa savjetovanja rezultati internetskog savjetovanja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva.