Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku čuvanja i korištenja dokumentacijske građe

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU:
NACRT PRAVILNIKA O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU
ČUVANJA I KORIŠTENJA  DOKUMENTACIJSKE GRAĐE

 


 1. travnja 2015. godine
 
     Otvaramo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku čuvanja i korištenja dokumentacijske građe.
 
     Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, način i postupak čuvanja i korištenja dokumentacijske građe koja se čuva u Unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva kulture u čijem djelokrugu je zaštita kulturne baštine i konzervatorskim odjelima Ministarstva kulture. 
     Propisuje se da dokumentacijska građa obuhvaća svu službeno pohranjenu i registriranu dokumentaciju o kulturnim dobrima, zbirke i ostavštine, a čine ju: planotečna građa, slike, crteži, grafike, fotografije (analogne i digitalne), mikrofilmovi i pisana građa, planovi, projekti i arhitektonska dokumentacija.
     Određuje se da se dokumentacijska građa može dati na korištenje u službene svrhe, za znanstveno istraživanje i u publicističke svrhe, za potrebe nastave i izlaganja te u druge opravdane svrhe na pisani zahtjev zainteresirane osobe. Korištenje Građe nije dostupno ako je ona oštećena, nalazi se na stručnoj obradi ili je uvid već odobren drugom korisniku te u slučajevima predviđenim posebnim propisima kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.
     Određuje se da Ministarstvo kulture osigurava primjeren prostor i opremu za pohranu i zaštitu Građe.
     Građa se daje na korištenje isključivo u prostorijama ustrojstvene jedinice, odnosno konzervatorskih odjela, koje su određene za to, u uredovno radno vrijeme, samo uz nazočnost odgovorne osobe.
     Propisuju se obveze korisnika Građe koji je obvezan pri korištenju Građe postupati pažljivo, ne smije ju ni na koji način oštetiti ili dovesti u okolnosti koje mogu prouzročiti njezino oštećenje, uništenje ili gubitak.
 
     Cilj i svrha internetskog savjetovanja je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o Nacrtu Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku čuvanja i korištenja dokumentacijske građe. Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da dostave svoje načelne primjedbe i prijedloge na cjelokupni tekst, kao i konkretne prijedloge na pojedine članke predložene u Nacrtu, uz jasna obrazloženja i to putem obrasca sudjelovanja. Primjedbe i prijedlozi koji nisu upućeni putem obrasca sudjelovanja neće se razmatrati.
 
     Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: bastina2015@min-kulture.hr najkasnije do 16. travnja 2015. godine.
 
     Po završetku procesa savjetovanja rezultati internetskog savjetovanja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva.