Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalne strategije poticanja čitanja

  SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU:
PRIJEDLOG NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA
(2015. – 2020.)
 
23. travnja 2015. godine
 
 
     Otvaramo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalne strategije poticanja čitanja.
 
     Pad interesa za knjigu i čitanje, promijenjeni načini čitanja u digitalnom okruženju i nedostatna kompetencija pismenosti za život od svakog društva zahtijevaju da se sustavno i strateški bavi pitanjima kulture pismenosti. Budući da u Hrvatskoj do sada nije postojala strategija razvoja kulture čitanja i pismenosti, pokazalo se prijeko potrebnim izraditi strateški dokument koji će povezati i uskladiti djelovanje svih aktivnih sudionika – od autora, preko knjige do čitatelja.
 
     Cilj i svrha internetskog savjetovanja je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o Prijedlogu Nacionalne strategije poticanja čitanja. Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da dostave svoje primjedbe i prijedloge na Prijedlog, uz jasna obrazloženja i to putem obrasca sudjelovanja. Primjedbe i prijedlozi koji nisu upućeni putem obrasca sudjelovanja neće se razmatrati.
 
     Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: strategija.citanja@min-kulture.hr najkasnije do 20. svibnja 2015. godine.
 
     Po završetku procesa savjetovanja rezultati internetskog savjetovanja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva.
 
     Radi prikupljanja što većeg broja priloga savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, produžujemo savjetovanje do 20. svibnja 2015. godine.