Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o Upisniku koncesija na kulturnom dobru

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU:
NACRT PRAVILNIKA O UPISNIKU KONCESIJA
NA KULTURNOM DOBRU
 
1. travnja 2015. godine
 
     Otvaramo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o upisniku koncesija na kulturnom dobru.
 
     Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja Upisnika koncesija na kulturnom dobru te druga pita­nja od značaja za upis. Tako se propisuje da Upisnik koncesija na kulturnom dobru vodi Ministarstvo kulture u pisanom i elektroničkom obliku. Upis u Upisnik obavlja se na temelju ispunjenog obrasca koji je sastavni dio Pravilnika. Utvrđuje se da se Upisnik vodi u posebnoj, uvezenoj knjizi s numeriranim stranicama, Upisnim listovima te se propisuje sadržaj Upisnog lista.
 
     Cilj i svrha internetskog savjetovanja je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o Nacrtu Pravilnika o upisniku koncesija na kulturnom dobru. Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da dostave svoje načelne primjedbe i prijedloge na cjelokupni tekst, kao i konkretne prijedloge na pojedine članke predložene u Nacrtu, uz jasna obrazloženja i to putem obrasca sudjelovanja. Primjedbe i prijedlozi koji nisu upućeni putem obrasca sudjelovanja neće se razmatrati.
 
     Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: bastina2015@min-kulture.hr  najkasnije do 16. travnja 2015. godine.
 
     Po završetku procesa savjetovanja rezultati internetskog savjetovanja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva.