Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Konačnom prijedlogu zakona o muzejima

 
SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O
KONAČNOM PRIJEDLOGU ZAKONA O MUZEJIMA
 
7. svibnja 2015. godine
 
     Otvaramo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Konačnom prijedlogu zakona o muzejima.
 
     Zakonom o muzejima („Narodne novine“, broj 142/98 i 65/09) uređuju se uvjeti i način obavljanja muzejske djelatnosti, ustrojstvo i način rada muzeja, muzejska građa, te druga pitanja od značenja za muzejsku djelatnost. Važeći Zakon donesen je 1998. godine i djelomično je noveliran 2009. godine.
 
     Nacrt prijedloga Zakona o muzejima je prošao prvo čitanje u Hrvatskom saboru.
 
     Razmotreni su svi prijedlozi i primjedbe izneseni na sjednici Hrvatskoga sabora prilikom razmatranja teksta u prvom čitanju te su navedene primjedbe i prijedlozi u najvećem dijelu prihvaćeni. Nadalje, razmotrene su i prihvaćene primjedbe i prijedlozi Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora te Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora. Nakon navedene procedure, dogodile su se određene promjene u tekstu Zakona.
 
     Cilj i svrha internetskog savjetovanja je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o Konačnom prijedlogu zakona o muzejima. Pozivaju se predstavnici zainteresirane stručne javnosti da dostave svoje načelne primjedbe i prijedloge na cjelokupni tekst, kao i konkretne prijedloge na pojedine članke predložene u Konačnom prijedlogu zakona o muzejima, uz jasna obrazloženja i to putem obrasca sudjelovanja.
 
     Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: zakon.muzeji@min-kulture.hr najkasnije do 22. svibnja 2015. godine.
 
     Po završetku procesa savjetovanja rezultati internetskog savjetovanja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva.