Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o dokumentaciji za izdavanje prethodnog odobrenja za radnje na kulturnom dobru

 
SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU:
NACRT PRAVILNIKA O DOKUMENTACIJI  ZA IZDAVANJE 
PRETHODNOG ODOBRENJA ZA RADNJE NA KULTURNOM DOBRU
 
 
1. travnja 2015. godine
 
     Otvaramo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o dokumentaciji za izdavanje prethodnog odobrenja za radnje na kulturnom dobru.
 
     Ovim Pravilnikom propisuje se dokumentacija koju je podnositelj dužan priložiti zahtjevu za prethodno odobrenje koje izdaje nadležno tijelo radi poduzimanja radnji na pokretnom ili nepokretnom kulturnom dobru kao i na području prostornih međa kulturnoga dobra sukladno članku 61.b stavku 4. i članku 62. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
 
     Cilj i svrha internetskog savjetovanja je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o Nacrtu Pravilnika o dokumentaciji za izdavanje prethodnog odobrenja za radnje na kulturnom dobru. Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da dostave svoje načelne primjedbe i prijedloge na cjelokupni tekst, kao i konkretne prijedloge na pojedine članke predložene u Nacrtu, uz jasna obrazloženja i to putem obrasca sudjelovanja. Primjedbe i prijedlozi koji nisu upućeni putem obrasca sudjelovanja neće se razmatrati.
 
     Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: bastina2015@min-kulture.hr  najkasnije do 16. travnja 2015. godine.
 
     Po završetku procesa savjetovanja rezultati internetskog savjetovanja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva.