Izmjena Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu programa dodjele bespovratnih sredstava neprofitnim medijima

    
     Premda prepoznaje i priznaje sve argumente navedene u javnoj raspravi u korist trogodišnjih podrški neprofitnim medijima, Ministarstvo kulture će iznova raspisati javni poziv za podrške u trajanju od jedne, a ne tri godine. Javni poziv za dodjelu sredstava iz fonda igara na sreću temelji se na „Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele prihoda od igara na sreću za 2015. godinu“ (NN 17/15), a ona propisuje raspodjelu sredstava za samo jednu godinu.

     Zbog toga se primjedba u korist trogodišnje dodjele bespovratnih sredstava neprofitnim medijima, u prethodnom Izvješću o provedenom savjetovanju od 1. do 15. travnja 2015. svrstana pod primjedbe koje su prihvaćene, ne može prihvatiti.

Zagreb, 20. svibnja 2015.