Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi (Rok: 1.11.2013.)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 69/12) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje
 

Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2014. godinu
 
 
 1. Pravo podnošenja prijava na temelju ovoga Poziva imaju umjetničke organizacije, udruge, ustanove u kulturi, samostalni umjetnici i sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske. 
   
 2. Ruksak (pun) kulture je umjetničko-edukativni program vezan uz umjetnost i kulturu, a u hrvatskim vrtićima i školama provodit će ga stručnjaci autori različitih umjetničkih praksi (književnici, likovni, kazališni, glazbeni, plesni, filmski i drugi umjetnici te studenti umjetničkih akademija).
   
 3. Predložene radionice i programi trebaju pokrivati područje izvedbenih umjetnosti, likovnu umjetnost, filmsku umjetnost, književnost i kulturnu baštinu.
   
 4. Sadržaj radionica i programa treba biti usklađen s ciljevima nacionalnoga kurikula  za vrtiće, osnovne i srednje škole, uključujući njihova specifična područja, ali se sadržajno ne smije podudarati s redovnim planovima i programima koji se po (predmetnim) područjima provode u vrtićima i školama.
   
 5. Svaki predloženi program i/ili radionica mora imati mogućnost daljnjega provođenja u sredini u kojoj je prezentiran. Održivost programa i/ili radionica u smislu njihovih daljnjih diseminacija treba detaljno opisati u prijavi.
   
 6. Uz prijavnicu, kratak životopis svih predviđenih izvoditelja programa i/ili radionica predlagatelji su dužni dostaviti detaljan opis programa i/ili radionica te plan realizacije i troškovnik.    
   
 7. Svi programi i/ili radionice moraju udovoljavati uvjetima izvođenja u prostorima vrtića i škola, a rekviziti trebaju biti jednostavni i prenosivi. Predstava treba trajati do 60 minuta, a nakon predstave obvezno je izvođenje radionice u kojoj aktivno sudjeluju djeca i mladi.
   
 8. Jednodnevne umjetničko-edukativne radionice (književne, likovne, kazališne, glazbene, plesne i druge), neovisno o broju izvođača, trebaju trajati od 60 minuta do tri sata (primjereno dobi korisnika).
   
 9. Predlagatelji programa i/ili radionica iz područja kazališne djelatnosti moraju biti upisani u Očevidnik kazališta (osim studenata umjetničkih akademija i plesnih ansambala).
   
 10. Obvezno je uskladiti predložene programe i/ili radionice s Odlukom o sadržaju programa Ruksak (pun) kulture te visini naknade za poslove i rad na njegovu ostvarivanju.
   
 11. Broj izvedbi bit će definiran po završetku Poziva usvajanjem programa koji će postati dijelom Ruksaka (punog) kulture.
   
 12. Sve u roku pristigle ponude s potpunom dokumentacijom razmotrit će posebno Povjerenstvo te uputiti prijedlog ministrici kulture, koja će donijeti odluku o izboru programa i/ili radionice. S nositeljem programa i/ili radionice sklopit će se ugovor kojim će se urediti prava i obveze korisnika sredstava i Ministarstva.
   
 13. Prijavnica se može preuzeti na internetskoj adresi www.min-kulture.hr. Pravilno i kompletno ispunjenu prijavnicu u Wordu predlagatelj šalje putem elektroničke pošte: maja.zrncic@min-kulture.hr, a ispisanu, potpisanu i ovjerenu verziju dostavlja u tiskanom obliku sa svim prilozima na adresu: Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2, s naznakom: Program Ruksak (pun) kulture.
  Prijavnica se šalje preporučeno poštom, po kuriru ili osobno predaje u urudžbenom uredu.
   
 14. Nepotpune prijave neće biti razmatrane.
  Priložena dokumentacija neće se vraćati podnositeljima.
 

Ponude na temelju ovoga Poziva mogu se podnositi od dana objave do 1. studenoga 2013.

Objava, 01.10.2013.