Javni poziv za predlaganje članova kulturnih vijeća (Rok: 19.10.2013.)

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o kulturnim vijećima (Narodne novine, broj 48/04, 44/09 i 68/13), ministrica kulture upućuje
 
 
JAVNI POZIV
za predlaganje članova kulturnih vijeća

 
 
Pozivaju se institucije i udruge iz područja kulture i umjetnosti da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za izbor članova Vijeća koja se osnivaju pri Ministarstvu kulture iz područja kulture i umjetnosti kojima se bave, a to su:
 
- Vijeće za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti i
 
- Vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost.
 
           
Za članove Vijeća imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici iz područja umjetnosti i kulture koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih za utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano.
           
Prijave, uz koje je obvezno priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog poziva, podnose se u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva, na sljedeću adresu:

Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
10 000 Zagreb,

s naznakom: „Prijava kandidata za člana kulturnog vijeća pri Ministarstvu kulture“.
 
 
                                                                                 

 M I N I S T R I C A
 
 prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić