Javni poziv za podnošenje ponuda za otkup knjiga i časopisa u 2013. godini (Rok: 15.11.2013.)

Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 47/90, 27/93 i 38/09) i članaka 2. i 3. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 69/12) objavljuje
 


Javni poziv za podnošenje ponuda za otkup knjiga i časopisa u 2013. godini
 
1.
   
Ministarstvo kulture otkupljivat će KNJIGE domaćih izdavača i to:
 • djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu, znanost i umjetnost
 • djela suvremene domaće književnosti i publicistike
 • kvalitetni prijevodi suvremene svjetske književnosti, znanosti i umjetnosti
Ministarstvo kulture neće otkupljivati udžbenike, priručnike te ponovljena i komercijalna izdanja. Otkupljivat će se izdanja koja zadovoljavaju standarde kulture knjige objavljena tijekom 2012. i 2013. godine, a koja Ministarstvo kulture dosad nije otkupilo.
Otkupljivat će se izdanja samo onih nakladnika koji se pridržavaju Sporazuma o jedinstvenoj cijeni knjige.
 
2.
  
Ministarstvo kulture otkupljivat će pojedinačne brojeve ČASOPISA domaćih izdavača i to:
 • časopisa koji pokrivaju područje kulture
 • časopisa od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i umjetnost
 • časopisa visoke kreativno umjetničke vrijednosti te visoke jezične i estetske razine, sadržajno profilirane, aktualne i recentne
 • isključivo časopisa čije je objavljivanje sufinanciralo Ministarstvo kulture u tekućoj godini

 3.

Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju pravne osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj i autori vlastitih izdanja koji su državljani Republike Hrvatske.
Neće se otkupljivati izdanja nakladnika koji nisu dostavili obvezne primjerke Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
Neće se otkupljivati primjerci časopisa koji su na dan prijave na ovaj Javni poziv stariji od 4 mjeseca.
 


4.
   
Uz ponudu za otkup treba dostaviti:
 • prijavnicu
 • primjerak objavljene knjige ili objavljeni primjerak časopisa
 • podatke o knjizi/časopisu, autorima, prevoditeljima te priređivaču i/ili uredniku
 • potvrdu Nacionalne i sveučilišne knjižnice o dostavljenim obveznim primjercima

5.
   
Prijavnice se mogu naći na internetskoj adresi www.min-kulture.hr. Razmatrat će se samo one prijave za koje je ispravno ispunjena i zaključena on line prijavnica.
Ispisane prijavnice sa svom traženom dokumentacijom moraju se poslati poštom ili osobno predati u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2.
 
6.
   
Ponude za otkup knjiga i časopisa mogu se podnositi od dana objave do 15. studenoga 2013. godine.
 
7.
   
Knjige i časopisi otkupljeni putem ovog Javnog poziva namijenjeni su fondovima narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj.
Primjerci knjiga i časopisa dostavljeni u prilogu ponude neće se vraćati podnositeljima, već će biti upućeni narodnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj.
  
 
Zagreb,  1. ožujka 2013.