Javni poziv za ugovaranje novinarskih radova u neprofitnim medijima (Rok za prijavu: 1.10.2013.)

Na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” 47/90, 27/93 i 38/09) i članaka 2. i 3. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” 69/12 i 44/13) te prema Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu (NN 144/2012) i Pilot-programu javnog ugovaranja novinarskih radova u neprofitnim medijima Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje

 
Javni poziv za ugovaranje
novinarskih radova u neprofitnim medijima

 
I. Ciljevi koji se dodjelom sredstava žele ostvariti
Bespovratna sredstava putem ovog Javnog poziva dodjeljuju se neprofitnim medijima s općim ciljem uključivanja zainteresirane javnosti u izbor tema i odlučivanje o dodjeli sredstava.
Posebni ciljevi Programa su:
– jačanja kritičkog kapaciteta i društvenog utjecaja neprofitnih medija
– širenje informativnog opsega (broja tema) i relevantnosti sadržaja (pozadine informacija) neprofitnih medija
– profesionalizacija novinarskog i autorskog rada u neprofitnim medijima.
– jačanje autonomije novinara.
 
II. Iznos i razdoblje korištenja sredstava
Sredstava proračuna Ministarstva kulture za 2013. godinu u iznosu od 249.768 kuna godišnje raspodjelit će se na financijsku podršku neprofitnim medijima za javno ugovaranje (public commissioning) novinarskih radova u iznosima od:
a) petnaest podrški za mjesec novinarskog rada u visini prosječne bruto plaće u Hrvatskoj (7.863 kuna, odnosno 5.447 kuna neto, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u veljači 2013.), uz osigurane putne i druge troškove u iznosu do 2000 kuna i kompenzaciju neprofitnom mediju – nositelju prijavljenog projekta za obavljanje prijenosa bespovratnih sredstava te urednički rad na novinarskim prilozima u iznosu od 544 kune;
b) tri podrške za tri mjeseca novinarskog rada u visini tri prosječne bruto plaće, uz osigurane putne i druge troškove u iznosu do 6000 kuna i kompenzaciju neprofitnom mediju – nositelju prijavljenog projekta za obavljanje prijenosa bespovratnih sredstava te urednički rad na novinarskim prilozima u iznosu od 1632 kune.
Sredstva su namijenjena financiranju novinarskog rada u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 30. rujna 2014. godine.
 
III. Tko se može javiti na ovaj Poziv?
Novinarke i novinari predlažu temu ili teme kojima se žele baviti uredništvu neprofitnog medija ili više njih. Prihvati li redakcija predloženu temu, odgovorne osobe potpisuju pismo namjere da radove objave i obave prijenos bespovratnih sredstava novinaru odnosno novinarki. Isti novinar može, u suradnji s jednim ili više neprofitnih medija, koncipirati više prijava. Neprofitni mediji koji mogu potpisati Pismo namjere i ostale dokumente potrebne za prijavu trebaju zadovoljavati sljedeće uvjete. Za financijsku podršku javnom ugovaranju novinarskih radova mogu se prijaviti neprofitni proizvođači medijskog sadržaja koji se distribuira putem različitih tehnoloških platformi – tiska, radija, televizije, interneta. Neprofitni proizvođači medijskog sadržaja odnosno neprofitni mediji mogu biti javne ustanove, vijeća nacionalnih manjina, pravne osobe vjerskih zajednica, udruge i neprofitne zadruge posvećene zadovoljavanju informativnih, obrazovnih, znanstvenih, umjetničkih, kulturnih i drugih komunikacijskih potreba javnosti. Neprofitni mediji ne mogu stjecati financijsku dobit za svoje članove, osnivače ili treće osobe, nego eventualni višak prihoda u odnosu na rashode mogu koristiti samo za unapređenje i razvoj vlastitog rada na području javne komunikacije.
 
IV. Dokumentacija koju je potrebno poslati na ovaj Javni poziv
Kako bi se osigurao fokus javnosti na teme, identitet autora i autorica prijavljuje se anonimno – pod šifrom, a dokumentaciju potpisuju i ovjeravaju odgovorne osobe neprofitnog medija. Prijave se šalju isključivo poštom, zaključno s 1. listopada 2013. godine. Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1) ispunjen obrazac Opće prijavnice (PP9)
2) ispunjen obrazac Koncepcije novinarskog projekta (PP10)
3) ispunjen obrazac Pisma namjere neprofitnog medija da radove objavi (PP11)
4) presliku izvatka iz odgovarajućeg registra, ne starijeg od 3 mjeseca (npr. izvatka iz Registra udruga)
5) Identitet novinarke ili novinara (PP12) u posebnoj zatvorenoj omotnici koja će se otvoriti po završetku postupka.
 
V. Adresa i rokovi podnošenja prijava
Obavezne obrasce moguće je poslati isključivo poštom, u papirnatom obliku, kako bi se sačuvala anonimnost prijavitelja. (Na omotnici ne smije biti ime niti adresa novinarke odnosno novinara, nego kao adresu pošiljatelja treba navesti adresu neprofitnog medija koji je potvrdio pismo namjere objavljivanja radova.)
Prijave se šalju na adresu:
 
Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
Zagreb 10 000
s naznakom “neprofitni mediji – novinarski radovi”
 
Rok za prijavu je 1. listopada 2013. Prijava je dostavljena u roku ako je na poštanskom žigu vidljivo da je u pošti zaprimljena prije isteka roka za prijavu. Sve prijave poslane izvan roka neće se razmatrati.
 
VI. Način odabira korisnika
Povjerenstvo će prema kriterijima Programa evaluirati pristigle prijave i objaviti njihove recenzije. Potom će biti otvorena javna rasprava, a zatim će uslijediti internetsko glasovanje svih zainteresiranih građana, prema načelu jedan osobni identifikacijski broj – jedan glas. Bespovratna sredstva će predlagačima radova koji dobiju najveće brojeve glasova biti isplaćena putem neprofitnih medija koji su dokumentirali namjeru njihova objavljivanja.
 
VII. Objava rezultata
Odluka o odabiru korisnika sredstava bit će objavljena na internetskoj stranici Ministarstva kulture do 15. prosinca 2013. godine.
 
Ministarstvo kulture će s neprofitnim medijima i autorima potpisati Ugovore (PP14) o korištenju sredstava kojima će se regulirati uzajamna prava i obaveze u realizaciji Programa.
 
VIII. Gdje pronaći obrasce i dodatne informacije?
Prijavna dokumentacija je sastavni dio ovog Javnog poziva, a nalazi se, kao i upute za ispunjavanje obrazaca i objašnjenja procedura te kriterija odabira korisnika bespovratnih sredstava, na mrežnoj stranici Ministarstva kulture www.min-kulture.hr. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv zainteresirani mogu uputiti na e-mail adresu neprofitni@min-kulture.hr.
 


Popis dokumentacije:
 
Opći dokumenti
Pilot-program javnog ugovaranja novinarskih radova u neprofitnim medijima
Upute za prijavitelje (PC)
 
Obrasci
1) Opća prijavnica (PP9)
2) Koncepcija novinarskog projekta (PP10)
3) Pismo namjere (PP11)
4) Identitet novinarke ili novinara (PP12)
5) Ugovor (PP14)
6) Troškovnik (PP13)
7) Narativni i financijski izvještaj (PP15)
 
Dodatni dokument
Obrazloženje pravila, ciljeva i kriterija


Zagreb, 8. srpnja 2013.