Javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 14. Međunarodnoj izložbi arhitekture (Rok: 28.06.2013.)

Ministarstvo kulture, koje zastupa ministrica prof.dr.sc. Andrea Zlatar Violić, u suradnji s Udruženjem hrvatskih arhitekata, koje  zastupa predsjednik Hrvoje Hrabak, objavljuju
 
 
JAVNI POZIV
 
za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 14. Međunarodnoj izložbi arhitekture
 

Uvod
 
Sljedeći Venecijanski bijenale - 14. Međunarodna izložba arhitekture (14. Mostra Internazionale di Architettura) održat će se od 07.06. do 23.11. 2014.godine, pod ravnanjem arhitekta Rema Koolhaasa. Naslov najavljenog Bijenala arhitekture je Fundamentals a prema riječima Koolhaasa bit će to:
 
' .. Bijenale o arhitekturi, a ne o arhitektima. Nakon nekoliko posljednjih Bijenala koji su bili posvećeni uzdizanju recentne arhitekture, Fundamentals će se posvetiti povijesnim, neizbježnim, elementima svih arhitektura koje koristi svaki arhitekt, uvijek i svuda (vrata, pod, strop itd.) te evoluciji nacionalnih arhitektura u posljednjih 100 godina. Kroz tri komplementarne manifestacije - u središnjem paviljonu, u Arsenalima i u nacionalnim paviljonima - ova će retrospektiva stvoriti svježe razumijevanje bogatstva izvornog (fundamentalnog) arhitektonskog repertoara, danas očigledno tako iscrpljenog.
U 1914., imalo je smisla govoriti o 'kineskoj', 'švicarskoj' ili 'indijskoj' arhitekturi. Sto godina poslije, nakon utjecaja ratova, raznih političkih režima, različitih razvojnih statusa, nacionalnih i internacionalnih arhitektonskih pokreta, pojedinih talenata, prijateljstava, slučajnih osobnih putanja i tehnoloških proboja, arhitekture koje su nekad bile specifične i lokalne postaju razmjenjive i globalne. Nacionalni identitet je, čini se, žrtvovan modernitetu.
Imajući odlučnu prednost početka rada godinu ranije od uobičajenog termina Bijenala, nadamo se iskoristiti ovo dodatno vrijeme kako bismo uveli određeni stupanj koordinacije i koherentnosti između samih nacionalnih paviljona. Idealno, željeli bismo da se predstavljene zemlje bave jednom temom - 'Absorpcijom modernosti: 1914-2014' (Absorbing Modernity: 1914-2014) - i pokažu, svaka na svoj način, proces brisanja nacionalnih obilježja u korist skoro potpunog usvajanja jedinstvenog modernog jezika sa samo jednim repertoarom tipologija ..'
 
Uz ovaj izvod, na web-stranicama Bijenala nalaze se svi tematski tekstovi koji definiraju ovogodišnji okvir izložbe.
 
Promatrajući Koolhaasov tekst, u hrvatskom se kontekstu pojavljuje poseban izazov jer njena nacionalna arhitektura upravo koincidira s periodom moderniteta (naravno, uz iznimku ranokršćanske arhitekture). Štoviše hrvatska arhitektura uspješno stvara svoj, vrlo prepoznatljiv, identitet crpeći i prilagođavajući tipologije moderniteta. Stoga, hrvatski postav može, potpuno ravnopravno, konceptualno biti utemeljen na povijesnoj građi ili sasvim novom materijalu koji se bavi zadanom temom.
 
Hrvatska će sudjelovati na Bijenalu izložbom  u prostorima Arsenala, približne veličine 60-70 m2, a kako bi dobila najkvalitetniju moguću prezentaciju, Ministarstvo kulture u suradnji s Udruženjem hrvatskih arhitekata ovim putem raspisuje javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa.
  
Osnovni uvjeti kandidature
 
Kandidaturu za povjerenika mogu istaknuti svi hrvatski državljani, koji imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja arhitekture, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09. i 63/11.), odnosno osobe koje imaju odgovarajuće akademske i stručne nazive drugih visokoškolskih ustanova. Kandidature mogu biti istaknute isključivo u vlastito ime.
 
Kandidatura treba sadržavati prijedlog koncepcije izložbe kao i osnovnu ideju njenog postava. Detaljan tehnički opis izložbenog prostora bit će dostupan naknadno.
Također, nužno je objasniti i povezanost prijedloga s ovogodišnjim tematskim okvirom Bijenala.
 
Sadržaj kandidature
 
•  Ispunjen prijavni obrazac
•  Životopis
•  Pismo motivacije - do 2 kartice teksta
•  Opis prijedloga (do 10 kartica teksta + grafički prilozi, 1- 5 formata A4 ili A3), koji sadrži:
 
a)  Opis koncepta
b)  Odnos predloženog koncepta i teme ovogodišnjeg Bijenala
c)  Opis građe - umjetničkih koncepata - kojima se prijedlog koristi, a već su dosad prikazani, realizirani ili valorizirani, s referencama (samo u slučaju da se prijedlog oslanja na već postojeću građu)
d)  Suglasnost svih uključenih autora iz projekata / koncepata pod c.
e)  Osnovni tehnički parametri (multimedija, instalacija, gradnja, transport)
f)  Grafički prilozi – po želji kandidata, a obavezno minimalno jedan prilog koji uključuje osnovnu dispoziciju
g)  Procjena produkcijskih troškova nastupa po sljedećim stavkama:
- autorski honorari
- troškovi selektora i asistenata (putni, smještaj, telefoni itd.)
- produkcija eksponata
- ekspertne usluge (informatika, multimedija)
- transport, montaža, demontaža
- katalog
- PR materijali
 
Kandidature se predaju u pisanom obliku, preporučenom poštom ili izravno u pisarnici Ministarstva kulture, Runjaninova 2. Ukoliko se šalju poštom, kandidati su obvezni obavijestiti Ministarstvo kulture o predanoj kandidaturi elektronskom poštom (snjezana.pole@min-kulture.hr)  ili faksom (01.48.66.586).
 
Kandidature s nepotpunom dokumentacijom kao i onom koja nije stigla do navedenog roka neće biti razmatrane.
 
Rokovi kandidature
 
•   Objava javnog poziva u javnim glasilima i na webu Ministarstva kulture i Udruženja hrvatskih arhitekata
•   Postavljanje pitanja raspisivaču javnog poziva do 20. svibnja 2013. godine, u pisanoj formi, elektronskom poštom programi@uha.hr ili preporučenom poštom na adresu Udruženja hrvatskih arhitekata, Trg bana J.Jelačića 3/1.
•   Odgovori ocjenjivačkog suda objavit će se 24. svibnja 2013. godine na web stranicama Udruženja hrvatskih arhitekata
•   Rok predaje kandidature je 28. lipanj 2013. godine.
•   Objava rezultata 19. srpnja 2013. godine na web stranicama Ministarstva kulture https://www.min-kulture.hr/ i Udruženja hrvatskih arhitekata http://www.uha.hr/index.php
 
Ocjenjivački sud i odluka
 
O kandidaturi za povjerenika hrvatskog nastupa odlučit će, vrednovanjem cjelovite istaknute kandidature, ocjenjivački sud u sastavu:
 
- Dubravko Bačić
- Vanja Ilić
- Tomislav Pavelić
- Sanja Šaban
- Berislav Šipuš
 
Donesena odluka bit će konačna i obvezujuća. Protokol postupka selekcije -pismena obrazloženja ocjena i kriterija izbora selektora hrvatskog nastupa bit će objavljeni uz rezultate javnog poziva. Nakon donesene odluke o izboru povjerenika, Ministarstvo kulture će provesti pregovarački postupak za sklapanje posebnog ugovora između povjerenika i organizatora izložbe.
 
Podloge za javni poziv
 
Podloge su dostupne na web stranicama Udruženja hrvatskih arhitekata (www.uha.hr), bez naknade ili dodatne prijave. U podlogama se nalaze prijavni obrazac i službeni materijali Bijenala (na engleskom).